Conferinţa de dare de seamă anuală a Ligii Pensionarilor din judeţul Gorj (I) – ,,Acum, la bătrâneţe, văd că, în fond, «Masa tăcerii» este o alta, o nouă «Cina cea de taină…»” (Constantin Brâncuşi)

1560

Sub egida Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România, joi, 14 aprilie 2022, în sala de şedinţe a Muzeului judeţean Gorj s-a desfăşurat Conferinţa de dare de seamă anuală a Ligii Pensionarilor din judeţul Gorj, privind activitatea desfăşurată în decursul unui an, dar, şi pentru stabilirea obiectivelor perioadei următoare.
La lucrările conferinţei au parrticipat personalităţi din conducerea judeţului şi a unor instituţii abilitate, semnificativă fiind prezenţa domnului subprefect Nicolae Muja, care a mulţumit în câteva cuvinte pentru invitaţie şi a precizat importanţa unei asemenea întâlniri pentru bunul mers al societăţii noastre româneşti, ca şi pentru a se reţine ca fiind extrem de important sprijinul care trebuie acordat persoanelor vârstnice.
Cu acest prilej a fost analizată activitatea desfăşurată de către conducerea aociaţiei, la împlinirea celor trei decenii de la constituirea primei organizaţii a pensionarilor din judeţul Gorj, organizaţie cu personalitate juridică atestată la Judecătoria Municipiului Târgu-Jiu, la 2 ianuarie 1992 şi având ca obiective importante respectarea demnităţii membrilor asociaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale pensionarilor, prin organizarea şi spijinirea unor acţiuni de ajutorare şi asistenţă socială, pentru asigurarea accesului neîngrădit la serviciile medicale şi reprezentarea asociaţiei în raport cu instituţiile locale, judeţene şi naţionale.
În Raportul de dare de seamă asupra activităţii desfăşurate de către Comitetul Asociaţiei în perioada martie 2021 – aprilie 2022, domnul economist Petre Rădulescu, Preşedintele Ligii Pensionarilor din Gorj a pornit de la faptul că în scopul realizării unor obiective majore şi de larg interes pentru membrii asociaţiei, s-a avut în vedere un contact permanent şi un dialog fructuos cu organelle administraţiei locale şi judeţene cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, pentru a se atrage atenţia asupra unor lipsuri constatate în vederea depăşirii lor, prin furnizarea unor informaţii clare şi de larg interes privind oportunităţile existente pentru pensionarii gorjeni, fiind adresate în acest sens o serie de memorii şi petiţii Guvernului şi Parlamentului României pentru instituirea unor facilităţi cu impact decisiv asupra condiţiilor de viaţă ale persoanelor vârstnice.
După ce, o bună perioadă de timp, activitatea asociaţiei a fost apreciată pozitiv, cu cincisprezece ani în urmă a fost aleasă o nouă conducere judeţeană şi s-a aprobat planul de măsuri pe termen lung, astfel că în urma demersului către Consiliul Local al Municipiului Târgu-Jiu a fost repartizat şi atribuit în folosinţă gratuită un spaţiu adecvat pentru sediu şi pentru clubul pensionarilor.
Conştienţi că numai printr-o bună organizare a întregii activităţi la nivelul conducerii judeţene şi a filialelor locale este posibilă realizarea obiectivelor propuse, cu atenţie sporită s-a urmărit permanent consolidarea structurilor organizaţiei din punct de vedere organizatoric şi financiar! În acest fel, se poate spune că la împlinirea celor trei decenii de la înfiinţare, Liga Pensionarilor din Gorj avea în structura sa organizatorică 19 filiale în oraşele şi comunele din judeţ, consemnându-se în eidenţele sale 4.800 de membri din toate categoriile sociale şi reprezentând cea mai mare organizaţie de pensionari din Gorj, membru marcant al Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România. S-a urmărit ca printr-o activitate susţinută să se asigure continuarea atragerii de noi membri, constituirea de noi filiale şi implicarea acestora în viaţa comunităţilor.
Într-un cuvânt, aşa cum a precizat domnul preşedinte Petre Rădulescu, se poate spune că activitatea asociaţiei care legată de perioada la care se referă darea de seamă, a avut în atenţie depăşirea unor neajunsuri şi urmărirea aplicării reglementărilor legale prin sesizarea organelor competente şi a instituţiilor abilitate în vederea eliminării unor lipsuri în condiţiile restricţiilor impuse de către incidenţa pandemică, astfel că prin prezenţa fizică sau prin comunicarea telefonică s-a menţinut o legătură permanentă cu instituţiile publice cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul social! A fost apreciată receptivitatea instituţiilor cu atribuţii în domeniul social în soluţionarea cererilor şi a petiţiilor adresate de către pensionarii din Gorj privitoare la obţinerea biletelor de tratament balnear de la Casa Judeţeană de Pensii şi pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea cu lemne de foc, a subvenţiilor pentru energia termică, electrică şi de gaze naturale prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi de Inspecţie Socială. (VA URMA)
Prof. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here