Concursuri pe funcţiile publice vacante de la Turceni şi Cruşeţ

342

Trei posturi de inspector sunt în această perioadă vacante în cadrul a două administraţii publice locale din judeţ, în speţă Primăriile Cruşeţ şi Turceni.

Primăria oraşului Turceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante, de: inspector asistent, clasa I, în cadrul Compartimentului cadastru, fond funciar; inspector principal, clasa I, în cadrul SPCLEP Turceni. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: pentru inspector asistent – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de inginer cadastru, inginer topograf sau Ştiinţe juridice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim un an; pentru postul de inspector principal – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe Administrative sau Juridice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum cinci ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 martie 2016, ora 15.00 – termen limită de depunere a dosarelor; 23 martie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 25 martie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Concurs pe un post temporar vacant, la Cruşeţ
Şi Primăria comunei Cruşeţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent – asistent social. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: să fie absolvent(ă) de studii superioare de lungă durată; vechime în muncă şi specialitate de minim un an.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 2 martie 2016, ora 12.00, urmând ca proba scrisă a concursului să se deruleze pe 3 martie, de la ora 10.00, iar interviurile sunt programate pe 4 martie, de la ora 11.00.
Pentru înscrierea la toate concursurile menţionate mai sus, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here