Concursuri în iunie la Direcţia Agricolă Gorj

259

Echipa directorului Dan Tănăsescu, şeful Direcţiei pentru Agricultură Gorj, se va îmbogăţi cu încă trei angajaţi, în urma organizării unui concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante în cadrul instituţiei judeţene.

Direcţia pentru Agricultură Gorj organizează concurs de execuţie pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante, de: consilier juridic, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului financiar contabilitate, resurse umane, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice; consilier, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Politici şi statistică agricolă; consilier, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Implementare a politicilor în industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate naţionale şi europene. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru postul de consilier principal, condiţiile specifice de ocupare sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice, specializarea drept; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu. Totodată, pentru cele două posturi de consilier superior, condiţiile sunt următoarele: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti, specializarea agronomie, horticultură, zootehnie; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puţin 9 ani; cunoştinţe de operare PC.
Termenul limită pentru primirea dosarelor de concurs este 2 iunie, ora 15.00. proba scrisă a examenului se va derula pe 14 iunie, de la ora 10.00, urmând ca interviurile să fie susţinute pe 16 iunie, de la aceeaşi oră. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here