Concursul pentru șefia Serviciului Resurse Umane al IPJ Gorj, câștigat de singurul candidat

1009

Unicul candidat la concursul organizat, ieri, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, pentru ocuparea funcției de şef al Serviciului Resurse Umane din cadrul IPJ Gorj, cu personal recrutat din sursă internă, a fost admis. Comisarul de Poliție Horațiu Costinel Guriță, în prezent împuternicit şef al acestui serviciu, va conduce în continuare instituția. Nota obținută nu a fost anunțată, deocamdată.Examenul era programat, inițial, în luna septembrie, însă a fost amânat. Concursul a constat în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale. Serviciul Resurse Umane este structura de specialitate care asigură îndeplinirea atribuţiilor referitoare la planificarea structurală, recrutarea, selecţionarea, încadrarea, evidenţa, cunoaşterea, promovarea, evaluarea personalului din cadrul Inspectoratului şi desfăşoară activităţi ce implică pregătirea şi formarea profesională, precum şi activităţi specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă. Șeful Serviciului Resurse Umane asigură, printre altele, încadrarea statului de organizare al inspectoratului cu personal, conform criteriilor şi exigenţelor stabilite prin actele normative în vigoare, cerinţelor posturilor şi dinamicii de efective anuale aprobate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne; organizează concursuri pentru încadrarea cu personal a funcţiilor de conducere şi de execuţie vacante; desfăşoară activităţi pentru gestionarea datelor cu privire la personalul în rezervă şi retragere, precum şi veteranii de război şi urmaşii acestora; gestionează evidenţa personalului în activitate din unitate, analizează şi supune aprobării, potrivit competenţelor, lucrările de acordare a gradelor profesionale la termen şi înainte de termen a poliţiştilor şi acordarea ordinelor şi medaliilor prevăzute de sistemul naţional de decoraţii; aplică legislaţia în vigoare privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de muncă şi asigură modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare anuală a personalului unităţii şi cea privind performanţele individuale ale personalului contractual şi prezintă conducerii Inspectoratului principalele concluzii rezultate din această activitate; organizează, ţine evidenţa şi coordonează consiliile de disciplină constituite la nivelul Inspectoratului, verifică legalitatea măsurilor de aplicare a sancţiunilor disciplinare faţă de personalul unităţii; monitorizează evoluţia stării şi practicii disciplinare în rândul personalului unităţii, inclusiv sub aspectul comiterii unor fapte de natură penală, acordarea recompenselor, precum şi aplicarea sancţiunilor disciplinare. ,,Desfăşoară activităţi privind cunoaşterea socio-profesională a personalului; desfăşoară activităţi specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă; desfăşoară activităţi privind emiterea, evidenţa, gestionarea şi folosirea documentelor de legitimare pentru personalul unităţii; întocmeşte documentaţia în vederea acordării pensiilor, conform reglementărilor incidente; asigură, la solicitarea personalului din cadrul Inspectoratului, eliberarea de adeverinţe de vechime în serviciu şi încadrare în condiţii de muncă, precum şi alte documente prin care se atestă anumite situaţii ce rezultă din evidenţele pe care le deţine; întocmeşte dispoziţii referitoare la acordarea concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, respectiv acordarea stimulentului de reinserţie, potrivit actelor normative în vigoare; gestionează şi actualizează dosarele personale şi celelalte documente de evidenţă şi asigură consemnarea în cuprinsul acestora a schimbărilor survenite în situaţia socio-profesională aparţinând personalului în activitate şi rezervă din cadrul Inspectoratului; primeşte, păstrează şi ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi de interese pentru personalul din cadrul Inspectoratului; recrutează candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru cele din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pregătiţi pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne”, potrivit unui comunicat al IPJ Gorj.
L.F.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here