Concursul pentru posturile de director, contestat de 19 candidați din Gorj

411

19 dintre candidații, care au participat la concursul pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, au contestat rezultatul obținut la ultima probă a acestuia, cea a interviului. Aceștia vor afla dacă contestațiile le-au adus un punctaj mai mare până pe 9 decembrie.

Singură probă al cărei rezultat a putut fi contestat la concursul pentru posturile de director și director adjunct a fost cea a interviului, probă în cadrul căreia s-a apreciat scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an. Candidații care au dorit să conteste această probă au putut face acest lucru luni și marți, în intervalul orar 8.00 – 16.30, și miercuri, până la ora 12.00. La nivelul județului Gorj, în această perioadă au fost înregistrate 20 de contestații, depuse de 19 candidați. Aceștia sunt: Badea Marius, Bogdan Constantin, Chișamera Gheorghe Miron Aurel, Chițulescu Niculina, Comănescu Gabriela, Frățilescu Mihaela Ramona, Ganea Maria, Giorgi Daniel, Hăinaru Leontin Haralambie, Logofetescu Elena, Luță Antonie Adrian, Niculescu Mariana Luminița, Richiter Adriana, Șofei Carmen, Stăniloiu Adriana Elida, Teodorescu Constanța, Udrescu Aristide Liviu, Vasile Popescu Ion Sorin și Vuc Adela Lavinia. Marius Badea a concurat pentru postul de director de la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” (CEVM) din Târgu-Jiu, însă a fost devansat ca punctaj de Belega Elena. În aceeași situație se află și Richiter Adriana, care a concurat atât pentru postul de director, cât și pentru cel de director adjunct de la CEVM, în ambele cazuri obținând un punctaj cu puțin mai mic decât contracandidații care au devansat-o. Alte posturi pentru care încă mai luptă câte doi candidați este cel de director de la Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Târgu-Jiu (Comănescu Gabriela și Hăinaru Leontin), cel de director de la Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu-Jiu (Giorgi Daniel și Șofei Carmen), cel de director adjunct de la Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărăscu” Târgu-Jiu (Frățilescu Mihaela Ramona și Niculescu Mariana Luminița) și cel de director adjunct de la Colegiul Tehnic Mătăsari (Luță Antonie Adrian și Stăniloiu Andrada Elida), Celelalte posturi pentru care au fost depuse contestații sunt: director Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Târgu-Jiu (Bogdan Constantin), director Școala Gimnazială Lihulești (Chișamera Gheorghe Miron Aurel), director Colegiul Tehnic Motru (Chițulescu Niculina), director adjunct Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu (Ganea Maria), director adjunct Liceul Tehnologic ”G-ral C-tin Șandru” Bîlta (Logofetescu Elena), director Grădinița cu Program Prelungit ”Vis de copil” Târgu-Jiu (Teodorescu Constanța), director adjunct Colegiul Auto ”Traian Vuia” Târgu-Jiu (Udrescu Aristide Liviu), director Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni (Vasile Popescu Ion Sorin) și director adjunct Liceul Tehnologic Bîlteni (Vuc Adela Lavinia).

Contestațiile, evaluate în alt județ
Pentru a asigura un cadru obiectiv de evaluare care să genereze o ierarhizare corectă a candidaților, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a decis ca evaluarea acestor contestații să fie făcută de o comisie din alt județ decât cel în care a fost susținută proba. Arondarea contestaţiilor depuse de candidați a fost stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi comunicată inspectoratelor şcolare județene. ”Din comisiile de soluționare a contestațiilor, constituite la nivel judeţean şi în Capitală, vor face parte alte persoane decât cele prezente în comisiile de concurs, respectându-se structura și componența prevăzute de metodologia de concurs. Având în vedere faptul că aceste comisii soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi dintr-un alt judeţ, în componența lor pot intra reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din orice localitate din cadrul judeţului, care au studii universitare. De asemenea, cadrele didactice pot fi selectate din unităţi diferite de învăţământ din oricare dintre localităţile judeţului”, a precizat MENCȘ.

Rezultatele finale, afișate până pe 9 decembrie
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale vor avea loc în perioada 24 noiembrie – 9 decembrie 2016. Va fi declarat „promovat” la concurs candidatul „admis” care a obținut cel mai mare punctaj total. În cazul egalității de punctaj, va fi declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă și în această situație egalitatea se păstrează, pentru unitățile de învățământ cu filiera tehnologică, va fi declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocațională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unității de învățământ, iar pentru celelalte unități de învățământ va fi declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă și în această situație egalitatea persistă, va fi declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a CV-ului. Candidaţii promovaţi pe mai multe funcţii depun la inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în scris, opţiunea pentru o singură funcţie, în termen de două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După exprimarea opţiunii scrise, fiecare funcţie rămasă vacantă va fi ocupată de următorul candidat admis la concurs. Dacă nu există un alt candidat admis, funcţia rămâne vacantă. Pe funcțiile rămase vacante nu vor putea fi numite persoanele care până la organizarea concursului au ocupat funcții de director sau de director adjunct în unitatea de învățământ respectivă dar nu au participat la concurs sau persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise. Ultima etapă a concursului – validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister – este programată în data de 16 decembrie 2016.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here