Concursul național ”Tinerii dezbat” devine olimpiadă

398
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Începând cu acest an școlar, concursul național de dezbateri „Tinerii dezbat” va avea statut de olimpiadă națională. În acest sens, a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică “Tinerii dezbat”.

Competiția ”Tinerii dezbat” a fost inițiată în anul 2009 de Ministerul Educaţiei şi partenerii săi, sub forma unui concurs naţional de dezbateri oratorice. Decizia de schimbare a statutului acestuia vizează cultivarea unei atitudini critice, logice și raționale în rândul unui număr cât mai mare de tineri, precum și conştientizarea valorilor cetăţeniei active şi democratice, prin înţelegerea realităţilor sociale, susținerea dialogului interetnic și a nondiscriminării, dezbaterea argumentată şi exersarea atitudinii tolerante şi deschise faţă de diferenţele sociale, etnice, economice, de sănătate, de gen etc., care pot constitui bariere în comunicare. De asemenea, se urmărește dezvoltarea capacităţii de documentare, de argumentare şi de utilizare a dovezilor în elaborarea unui discurs argumentativ, a gândirii critice şi raţionale, a fair-play-ului în rundele de dezbateri, în comunicarea şcolară şi în societate. Un obiectiv important îl reprezintă și cunoaşterea valorilor democratice, exersarea de către elevi a practicilor democratice de bază în vederea asumării rolului şi statutului de cetăţean activ. Nu în ultimul rând, prin organizarea acestei olimpiade, se pune accent pe dezvoltarea capacităţii de a face deosebirea, în raport cu un anumit context, între „practici democratice” şi „practici nedemocratice”, identificând exemplele de bună practică din diverse domenii. Publicul-țintă al olimpiadei este format din elevii de liceu, fiecare unitate de învățământ având dreptul să înscrie echipe compuse din 3 elevi la două secțiuni: începători și avansați. La secţiunea „începători” liceele pot participa doar cu echipe compuse din elevi care, până la data înscrierii în concurs, nu au mai participat la nicio competiţie de profil. Secţiunea „avansaţi” este deschisă celor cu experienţă competiţională anterioară, însă liceele se pot înscrie doar dacă au echipe și la prima secțiune. Înscrierea în competiție a unei echipe se face de către profesorul coordonator. Poate fi profesor coordonator orice cadru didactic care îndeplinește, cumulat, următoarele condiții: realizează pregătirea elevilor pentru această olimpiadă, a participat la măcar una din edițiile anterioare ale acestei competiții și/sau, până la data organizării etapei județene și face dovada participării în sală la un curs/seminar de formare în domeniul dezbaterilor organizat în ultimii trei ani. Echipele înscrise în competiție la secțiunea ”începători” și la secțiunea ”avansați” de la aceeași unitate de învățământ trebuie să aibă profesori coordonatori diferiți. Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare judeţene/ISMB, va lansa și va promova competiţia în toate unităţile de învăţământ preuniversitar care au elevi în clasele IX-XII, anunță temele de dezbateri pentru ediţia din fiecare an a olimpiadei și transmite precizări metodologice și detalii tehnice privind gestiunea rundelor, alegerea arbitrilor, rolurile vorbitorilor etc. Datele/perioadele de desfăşurare a etapelor judeţeană şi naţională, precum şi locul de desfăşurare a etapei naţionale, se regăsesc în Calendarul Olimpiadelor Naţionale Şcolare, publicat anual de MENCȘ. Prima ediție a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” se va desfășura în acest an școlar.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here