Concurs pentru promovarea în funcții de execuție a magistraților

274

Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat organizarea, prin intermediul Institutului Național al Magistraturii, la București, la data de 3 aprilie 2016, a concursului de promovare în funcții de execuție, efectivă și pe loc, a judecătorilor și procurorilor. Data limită pentru depunerea cererilor de înscriere la concurs este 18 februarie 2016.

Pentru promovare efectivă, concursul se organizează pentru ocuparea unui număr de 81 de funcții de execuție vacante la nivelul instanțelor judecătorești, dintre care 58 la tribunale și 23 la curțile de apel, precum și pentru ocuparea unui număr de 51 de funcții de execuție vacante la nivelul parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești, dintre care 43 la parchetele de pe lângă tribunale și 8 la parchetele de pe lângă curțile de apel. Pentru promovarea pe loc, concursul se organizează pentru ocuparea unui număr de: 100 de locuri la tribunale (alocate următoarelor materii de concurs: drept civil – 20 de locuri, drept penal – 23 de locuri, drept comercial – 20 de locuri, drept administrativ – 15 locuri, drept financiar și fiscal – 7 locuri, dreptul familiei – 5 locuri, dreptul muncii – 10 locuri), 50 de locuri la curțile de apel (alocate următoarelor materii de concurs: drept civil – 8 locuri, drept penal – 12 locuri, drept comercial – 6 locuri, drept administrativ – 14 locuri, drept financiar și fiscal – 4 locuri, dreptul muncii – 6 locuri), 5 locuri la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție (alocate materiei drept penal), 40 de locuri la parchetele de pe lângă tribunale (alocate materiei drept penal) și 15 locuri la parchetele de pe lângă curțile de apel (alocate materiei drept penal). Locurile scoase la concurs pentru promovarea pe loc nu includ locuri pentru instanțele și parchetele militare.

Probe scrise cu caracter teoretic și practic
Concursul constă în susținerea unor probe scrise, cu caracter teoretic și practic, la mai multe materii, în funcție de secția și specializarea posturilor scoase la concurs pentru promovarea efectivă și de alocarea pe materii de concurs stabilită pentru locurile scoase la promovarea pe loc. Judecătorii și procurorii pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, personal sau prin fax la numerele 021.311.69.42 sau 021.311.69.43, până la data de 18 februarie 2016, inclusiv. În cuprinsul cererii se va menționa în mod obligatoriu felul promovării, instanța ori parchetul la care se solicită promovarea, respectiv gradul profesional în care se dorește promovarea pe loc, specializarea și secția pentru care optează sau, în cazul promovării pe loc, materia de concurs aferentă locului pentru care se optează. Fiecare candidat poate formula o singură opțiune cu privire la felul promovării, instanța ori parchetul la care solicită promovarea, respectiv secția și specializarea pentru care optează. În cazul promovării efective, pentru tribunale și curți de apel, candidații sunt obligați să aleagă una dintre specializările secției pentru care au optat. Prin excepție, în cazul acelor instanțe în cadrul cărora funcționează mai multe secții pentru care s-au scos la concurs posturi pentru a căror ocupare este necesară cel puțin o specializare comună, candidații care aleg specializarea comună pot opta pentru una sau mai multe dintre aceste secții, indicându-le în ordinea preferințelor. În cazul promovării pe loc, opțiunea candidatului poate privi un singur loc. Candidații au dreptul de a reveni asupra opțiunii formulate până la data expirării termenului de înscriere.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here