Concurs pentru postul de director medical, la Spitalul Novaci

136

Începând cu data de 1 decembrie, Spitalul Orăşenesc Novaci are un nou director medical. Este vorba despre pediatra Bianca Lavinia Tănase. Ea a asigurat interimatul pe acest post, după plecarea anestezistului Vitalie Moroşanu. Postul de director medical a fost scos la concurs, înscrierile făcându-se până la data de 15 martie.

La sfârşitul anului trecut, Vitalie Moroşanu, fostul director medical al Spitalului Orăşenesc Novaci a ales să părăsească unitatea şi, implicit, şi postul de conducere pe care-l ocupa. De la 1 decembrie, noul director medical al spitalului din Novaci este Bianca Tănase, aceasta asigurând interimatul. Recent, postul de director medical a fost scos la concurs.
„Organizăm concurs pentru postul vacant de director medical. Dosarul de înscriere se depune la sediul unităţii, până la data de 15 martie, însoţit de proiectul sau lucrarea de specialitate. Concursul se va desfăşura tot la sediul unităţii, în data de 25 martie, începând cu ora 9:00”, a confirmat Eufimia Dumitrescu, managerul Spitalului Orăşenesc Novaci.

Documente necesare pentru înscriere
Dosarul de participare la concursul organizat pentru postul vacant de director medical al Spitalului Orăşenesc Novaci va conţine următoarele documente: cerere de înscriere, copie după actul de identitate, copie legalizată după diploma de licenţă sau de absolvire, curriculum vitae, adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, cazierul judiciar, copii după diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe; declaraţie pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început urmărirea penală asupra sa. De asemenea, candidatul trebuie să depună la dosar şi o declaraţie pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic; proiectul sau lucrarea de specialitate; chitanţa.
Concursul va consta în 3 probe şi anume: lucrare scrisă, interviu şi susţinerea proiectului. Criteriile de selecţie, tematica şi bibliografia sunt afişate la sediul unităţii.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here