Concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul proiectului CRED

1466

Casa Corpului Didactic Olt organizează selecție pentru ocuparea unui post de expert local grup țintă pentru județul Gorj, regiunea Sud – Vest Oltenia, în cadrul proiectului POCU „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”- CRED. Cei interesați au termen până pe 11 decembrie pentru a se înscrie în selecție.

La selecție pot participa persoanele cu studii superioare, experiență de minimum doi ani în planificare și organizare și experiență de minimum doi ani în proiecte educaționale, care cunosc o limbă de circulație internațională. Potrivit apelului de selecție, constituie avantaje la evaluarea dosarului: a doua licență, masterat, studii postuniversitare, doctorat, postdoctorat, titular în învățământ, experiență managerială în ultimii doi ani școlari, experință de realizare, verificare și gestionare a documentelor asociate managementului resurselor umane/grupurilor țintă în proiecte cu finanțare externă, experiență în gestionarea documentelor programelor de formare acreditate MEN, experiență în monitorizarea și evaluarea derulării programelor de formare continuă, colaborarea cu casa corpului didactic din județul pentru care aplică, recomandare, în original, din partea CCD partener/CCD din județul de reședință, domiciliul în județul pentru care aplică. Dosarul de înscriere la selecție trebuie depus la sediul Casei Corpului Didactic Olt sau transmis prin poștă/curier, până la data de 11 decembrie 2020, ora 15.00. Acesta trebuie să conțină următoarele documente: opis, cerere de înscriere, declarație de disponibilitate, scrisoare de intenție, CV format Europass, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, copie după certificatul de căsătorie sau alt document doveditor schimbare de nume, cazier judiciar, adeverință medicală, copie documente care atestă competențele TIC, copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, acte doveditoare privind experiența/expertiza pentru îndeplinirea condițiilor specifice postului și acte doveditoare privind aspecte care constituie avantaje din anunțul de selecție. Selecția presupune parcurgerea a două etape: o probă eliminatorie ce constă în verificarea eligibilității administrative a dosarelor (12 – 14 decembrie 2020) și proba de evaluare a acestora (17 – 21 decembrie 2020). Rezultatele finale ale selecției vor fi afișate pe 23 decembrie 2020. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul CCD Gorj.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here