Concurs pentru ocuparea a două posturi la Primăria Rovinari

301

Primăria oraşului Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, după cum urmează: referent I A – Compartiment Protecţia Persoanelor Vârstnice şi a Persoanelor cu Handicap; inspector de specialitate debutant – Compartiment Gestiune Patrimoniu.

Pentru a ocupa aceste posturi vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru referent IA – absolvent studii medii, cu diplomă de bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 7 ani; pentru inspector de specialitate debutant –studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-una dintre specializările ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei nu este necesară.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 septembrie 2016, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 10 octombrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 13 octombrie 2016, ora 11.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here