Concurs la Serviciul de Probațiune Gorj

443

Direcţia Naţională de Probaţiune organizează concurs pentru ocuparea celor 187 de posturi vacante de consilier de probaţiune din cadrul serviciilor de probaţiune, din întreaga țară. În județul Gorj sunt două posturi vacante. Concursul se va desfăşura în municipiul Bucureşti, începând cu data de 31 ianuarie 2017, după finalizarea înscrierilor, însă, în funcţie de numărul candidaţilor, anumite etape pot avea loc şi la nivel regional. Depunerea dosarelor se face până la data de 31 ianuarie 2017, la ora 15.00, la sediul tribunalului în raza căruia locuieşte candidatul. Pentru a putea deveni consilier de probaţiune, persoanele interesate trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să nu aibă antecedente penale, să nu aibă cazier fiscal; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, fapt dovedit pe baza testării medicale şi psihologice de specialitate organizate în acest scop; să se bucure de o bună reputaţie; să fie licenţiat în asistenţă socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept; să promoveze concursul organizat pentru ocuparea funcţiei pentru care candidează. Nu este cerută vechime anterioară în muncă sau în specialitatea diplomei de licenţă. Taxa de înscriere la concurs este de 200 de lei. Examenul cuprinde selecţia dosarelor; testarea cunoștinţelor teoretice, prin susţinerea unei probe scrise sub forma unui test grilă; testarea abilităţilor, atitudinilor și a motivaţiei, prin susţinerea unui interviu; testarea medicală și psihologică; repartizarea pe posturi. Media generală de promovare a concursului este de cel puţin 7. ”Concursul se organizează la nivel național. Posturile se repartizează tot la nivel național, în funcție de media pe care o obține candidatul”, a precizat șeful Serviciului de Probațiune de pe lânga Tribunalul Gorj, Sorin Vezure.

Cerințele generale ale postului de consilier de probațiune
Consilierul de probațiune întocmeşte din oficiu sau la solicitarea organelor de urmărire penală ori a instanţelor de judecată referate/rapoarte de evaluare pentru inculpaţii minori, respectiv inculpaţii majori, precum şi referate/rapoarte de evaluare pentru minorii aflaţi în executarea unei măsuri educative sau persoanele majore aflate în supraveghere, sprijină instanţa de judecată în procesul de individualizare a pedepselor și a măsurilor educative, supraveghează măsurile și obligaţiile stabilite în sarcina persoanelor faţă de care instanţa a dispus amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiţionată, coordonează prestarea muncii neremunerate în folosul comunităţii care înlocuiește pedeapsa amenzii penale, coordonează respectarea măsurilor educative neprivative de libertate dispuse faţă de minori; participă, la solicitarea instanţei de judecată, la judecarea cauzelor cu minori având dreptul și îndatorirea să ofere informaţii și lămuriri suplimentare faţă de conţinutul referatului de evaluare, poate formula propuneri în privinţa măsurilor ce ar urma să fie luate faţă de inculpatul minor și are multe alte sarcini. Tematica se regăsește pe site-ul Ministerului Justiţiei.
Loredana Fîciu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here