Concurs la sediul IPJ Gorj

522

Unicul candidat la concursul organizat de IPJ Gorj, cu recrutare din sursă internă, pentru ocuparea funcției de șef al Secției 6 Poliție Rurală Târgu-Cărbunești, susține, astăzi, examenul.Interviul structurat pe subiecte profesionale va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, la ora 11.00, iar pentru a fi admis, acesta trebuie să obțină minim nota 7. ”În cadrul interviului, fiecare membru al comisiei va adresa întrebări candidatului, fără a depăşi tematica şi bibliografia afişate şi în concordanţă cu atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului scos la concurs. Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate independent de membrii comisiei cu două zecimale, fără rotunjire. (…) Durata de desfăşurare a probei de concurs va fi stabilită de comisia de concurs, în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate a subiectelor, fără a depăşi limita maximă de trei ore. Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de interpretare, care va fi afişată la finalizarea interviului cu ultimul candidat înscris la concurs. Notele se acordă independent de fiecare membru al comisiei de concurs şi se trec în borderou. La borderou va fi anexată motivarea, pe scurt a mediei finale acordate, cu semnătura preşedintelui şi a membrilor comisiei de concurs. Nota obţinută la proba de interviu poate fi contestată. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu structurat pe subiecte profesionale se depun în termen de 24 ore de la afişarea rezultatului, la secretariatul Serviciului Resurse Umane, din cadrul IPJ Gorj, se soluţionează de către comisia constituită în acest scop şi se comunică candidaţilor în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere, prin afişare la sediul unităţii. Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă”, se precizează într-un comunicat al IPJ Gorj. Înscrierile s-au încheiat pe 4 decembrie. Inițial, s-au aflat pe liste două persoane, însă unul dintre dosare a fost invalidat.
L.F.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here