Concurs la Primăria Motru după pensionarea lui Petcu

353

După pensionarea din funcţia de secretar al lui Dumitru Petcu de la Primăria Municipiului Motru din vara acestui an, Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar.

Dumitru Petcu s-a pensionat în urmă cu câteva luni după ce a stat un sfert de secol în funcţia de secretar al municipiului Motru, postul său fiind momentan vacant. Un concurs de promovare pentru ocuparea acestei funcţii va avea loc luna viitoare, la sediul ANFP, din Bucureşti.
Secretar dumitru petcuCandidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum trei ani; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
Proba scrisă a concursului va avea loc pe 24 noiembrie, la ora 10.00, urmând ca data şi ora interviului să fie comunicate ulterior, aceste probe susţinându-se la sediul ANFP din Bucureşti. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 de zile și trebuie să conţină: formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copia actului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care dovedesc vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul administrativ.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here