Concurs la Primăria Ciuperceni

231

Primăria comunei Ciuperceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă, de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Cadastru, Topografie şi Agricultură. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor inginereşti cu specializările: “Măsurători terestre şi cadastru” sau “Topografie minieră”; vechime în specialitatea studiilor, minimum 5 ani; cunoştinţe operare AutoCad; permis de conducere categoria B. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 5 octombrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 7 octombrie 2016, ora 10.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here