Concurs la Primăria Bâlteni

294

Primăria comunei Bâlteni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de șofer buldoexcavator la Compartimentul Administrativ. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: deţinerea de studii medii, specialitatea mecanic auto constituie avantaj; permis conducere auto categoria B, C, E; vechime în specialitate de minimum 10 ani.
Data limită de depunere a dosarelor este 26 februarie, ora 16.00, iar candidaţii trebuie să aibă la dosar actele de studii, cele care atestă vechimea în muncă, documentele de identitate, cazierul judiciar şi adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Proba practică a concursului a fost programată pentru ziua de 12 martie, ora 10.00, urmând ca interviul să fie susţinut în ziua ulterioară, la ora 13.00.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here