Concurs la Bucureşti pentru ocuparea unui post vacant la Gorj

289

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul de Cercetări Statistice de Întreprinderi şi Exploataţii Agricole, din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Gorj. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ştiinţe Economice; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul Administraţiei Publice, Management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum doi ani; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
Proba scrisă a concursului va fi susţinută în data de 17 martie 2016, ora 10.00, urmând ca ziua şi ora interviului să fie comunicate ulterior. Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii până în prima decadă a lunii martie şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008. Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here