Concurs interjudețean de descrieri geografice pentru elevii de gimnaziu

358
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Elevii de gimnaziu pasionați de geografie, călătorii și informatică sunt invitați să participe la Concursul Interjudețean de Descrieri Geografice ”Alexandru Roșu”.

Concursul are drept scop realizarea unor lucrări cu conţinut geografic, prezentate cu ajutorul aplicațiilor multimedia (Power Point, Prezi, Slide Share etc.) și se adresează elevilor din clasele V-VIII din județele Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Olt. Aceștia vor trebui să prezinte descrierea geografică într-un limbaj specific, de specialitate. Prezentările pot fi însoţite de hărţi sau postere și trebuie să respecte următoarele cerințe: durata – maxim 10 minute, relevanța pentru tema concursului, lucrarea să fie rezultatul observaţiilor şi experienţelor trăite de elevul participant. Concursul este împărţit în două secţiuni (Secţiunea I – ”Teme cu abordare a conținuturilor geografice din România” și Secţiunea a II-a – Teme cu abordare a conținuturilor geografice din Europa/Continentele extraeuropene”) și va avea mai multe etape. Etapa judeţeană se va desfăşura conform unui grafic stabilit de inspectorul școlar pentru disciplina geografie din fiecare județ participant, în care vor fi precizate locația, data și ora desfășurării. Fiecare profesor va coordona maxim 3 lucrări. Se vor acorda premii și mențiuni astfel încât numărul total de premii I, II, III și mențiuni să nu depășească 25% din numărul de concurenți conform art. 17 din Anexa 2 la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în Calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare. Etapa interjudeţeană – se va desfăşura pe data de 21 ianuarie 2017, la Colegiul Național „Carol I”, Craiova, unde, până pe 12 ianuarie 2017, vor fi trimise lucrările elevilor care au obținut premiile I și II la faza județeană, din județele Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Olt. Lucrările elevilor vor fi evaluate de către o comisie avizată de Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Nu este necesară prezența elevilor. Înscrierea pentru faza județeană se face la școala organizatoare din fiecare județ participant, la o dată stabilită de organizatori. Pentru faza interjudețeană, inspectorul de specialitate din fiecare județ participant va trimite la școala organizatoare din județul Dolj lucrările care au obținut premiile I și II, până pe 12 ianuarie 2017, însoțite de un tabel în care sunt specificate numele și prenumele elevilor calificați, unitatea de învățământ, clasa, secțiunea, titlul lucrării, numele și prenumele profesorului îndrumător.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here