Concurs de promovare la Prestaţii Sociale

251

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul stabilire, monitorizare şi recuperare debite. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii superioare economice, vechime în specialitate de minimum 9 ani, cunoştinţe operare PC. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 martie 2017 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 20 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 23 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul AJPIS Gorj din municipiul Târgu-Jiu şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here