Concurs de promovare la ÎCCJ

303

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat organizarea, prin intermediul Institutului Național al Magistraturii (INM), la București, în perioada 4 ianuarie – 1 iunie 2016, a concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Concursul se organizează pentru ocuparea unui număr de 12 posturi vacante de judecător la ÎCCJ, respectiv patru la Secția a II-a civilă, patru la Secția penală și alte patru la Secția de contencios administrativ și fiscal.

La concurs se pot înscrie judecătorii și procurorii care au cel puțin gradul de curte de apel sau parchet de pe lângă curtea de apel și care îndeplinesc condițiile minime de vechime prevăzute de art. 52 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care la ultimele 3 evaluări au avut calificativul “foarte bine” și nu au fost niciodată sancționați disciplinar. Cererile de înscriere la concurs se depun la CSM, până la data de 20 ianuarie 2016, conform calendarului de desfășurare a concursului aprobat. În cuprinsul cererii se va menționa în mod obligatoriu secția la care se solicită promovarea. Fiecare candidat poate formula o singură opțiune, asupra căreia are dreptul de a reveni până la data expirării termenului de înscriere. Cererile de înscriere vor fi însoțite de declarațiile prevăzute la art. 48 alin. (10)-(12) din Legea nr. 303/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de curriculum vitae. La cererea de înscriere pot fi atașate maximum zece lucrări întocmite de candidați, cum ar fi hotărâri judecătorești cu obiect diferit ori, după caz, alte acte întocmite de candidați sau care privesc activitatea acestora din întreaga carieră de judecător ori procuror, în copii certificate. De asemenea, candidații pot depune și lucrări de specialitate publicate, dacă este cazul, precum și orice alte înscrisuri considerate relevante. Concursul constă într-o probă având ca obiect evaluarea actelor întocmite de candidați sau care privesc activitatea acestora, un interviu susținut în fața Plenului CSM și o probă scrisă cu caracter practic, în funcție de specializarea secției, la una din grupele de materii, după cum urmează: Secția a II-a civilă – la materiile drept civil, dreptul familiei și drept internațional privat; Secția penală – la materia drept penal; Secția de contencios administrativ și fiscal – la materiile drept administrativ, drept financiar și fiscal și dreptul muncii. La aceste materii se adaugă, pentru toate secțiile, procedura civilă sau procedura penală, în funcție de specializarea judecătorului ori procurorului, determinată de secția ÎCCJ pentru care candidează, precum și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. La elaborarea subiectelor pentru proba scrisă cu caracter practic se vor avea în vedere jurisprudența ÎCCJ și cea a Curții Constituționale.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here