Concurs de eseuri filosofice pentru liceenii gorjeni

894

Elevii de liceu din Gorj sunt invitați să se înscrie la ediția 2020 a concursului de eseuri filosofice ,,Destine culturale europene”, organizat de Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” și Centrul de Informare Europe Direct Gorj. Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 12 octombrie, iar câștigătorii vor fi premiați pe 27 octombrie.

Concursul de eseuri filosofice se adresează elevilor de la liceele și colegiile din Gorj, având ca scop constituirea unui cadru deopotrivă formal și nonformal de consolidare a cunoștințelor și intereselor culturale și științifice ale acestora. ,,Această inițiativă propune dezvoltarea unei gândiri reflexive asupra culturii, asupra timpului și spațiului, asupra existenței umane sub aspect socio-cultural. Principalul obiectiv al concursului este acela de a oferi elevilor oportunitatea de a scrie eseuri filosofice, adecvate unor teme stabilite.
Tema acestei ediții a concursului – Timp și spațiu în existența omului contemporan – se constituie ca un impuls către realizarea unui eseu de factură filosofică, având ca bază de reflecție următorul fragment: <<Epoca actuală ar fi, poate, mai curând epoca spaţiului. Suntem în epoca simultanului, a juxtapunerii, a aproapelui şi departelui, a alăturatului, a dispersatului. Ne aflăm într-un moment în care lumea se percepe pe sine mai puţin, cred, ca o mare viaţă care s-ar dezvolta în timp, cât ca o reţea ce leagă puncte şi îşi urzeşte labirintul.>> (Michel Foucault, Theatrum Philosophicum, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001, p.251)”, se precizează în regulamentul concursului. Lucrările trebuie să fie redactate în format Word, font Times New Roman, corp 12, la un rând, cu un număr minim de 3 pagini și maxim de 6 pagini / A4, trebuie să fie originale și să aibă un singur autor. Vor fi precedate de o pagină de gardă care să indice: titlul eseului, numele și prenumele autorului, antetul proiectului ,,Concursul de eseuri filosofice – DESTINE CULTURALE EUROPENE”. Lucrările pot fi trimise în format electronic, pe adresa de e-mail destineuropean@gmail.com, până la data de 12 octombrie 2020.

Gala Laureaților, pe 27 octombrie
Gala Laureaților va fi organizată pe 27 octombrie 2020 (Ziua sărbătoririi inaugurării Coloanei fără sfârșit).Potrivit organizatorilor, întrucât abordările sunt direcționate numai spre dimensiunile tematice sugerate, în evaluarea materialelor vor fi aplicate criterii de analiză standard a eseurilor filosofice, urmărind preponderent: claritatea exprimării, respectarea temei, folosirea creativă a limbii, originalitatea poziției prezentate, creativitatea travaliului filosofic. Juriul este format din specialiști în literatură, istorie și filosofie, iar lucrările se vor evalua și nota de către fiecare membru al juriului, ierarhia stabilindu-se în funcție de media notelor obținute. Vor fi acordate premii în valoare totală de 1000 de lei, oferite de Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj și Centrul Europe Direct Gorj.

George Uscătescu – patronul spiritual al concursului
Patronul spiritual al concursului este filosoful George Uscătescu (n. 5 mai 1919, Crețești, Gorj – d. 11 mai 1995, Madrid), filosof, estetician, eseist, poet și sociolog român, membru de onoare din străinătate al Academiei Române de la 10 septembrie 1991, inițiatorul revistei ,,Destin”. 2020 este anul în care se împlinesc 101 de ani de la nașterea filosofului gorjean care a trăit și creat o bună parte din viață în Spania, în exil, așa cum au făcut și unii alți mari oameni de cultură români în diverse țări, în afara lagărului comunist: Mircea Eliade, Constantin Virgil Gheorghiu, Vintilă Horia, Aron Cotruş, Pamfil Şeicaru, Emil Cioran, Horia Stamatu, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Ştefan Baciu, Alexandru şi George Ciorănescu ș.a.m.d..
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here