Concurenţă acerbă pe scaunul directorului Penitenciarului Târgu-Jiu

159

PenitenciarPatru candidaţi s-au înscris, iniţial, în cursa pentru ocuparea fotoliului de director al Penitenciarului Târgu-Jiu. Este vorba despre inspectorul Marius Popa, subcomisarul Marius Obrocea, comisarul Ion Popescu, actual director interimar, şi agentul de la Prevenirea Criminalităţii în mediul Penitenciar Daniel Obrocea. Unul dintre candidaţi a picat însă testarea psihologică. Concursul pe postul de director al Penitenciarului Târgu-Jiu va avea loc la jumătatea acestei săptămâni.

Cei patru muşchetari şi-au depus alături de dosarele de înscriere şi proiectele de management. Numai că, cei patru au trebuit să susţină şi o testare psihologică, de care-au trecut relativ uşor. Mai puţin candidatul Marius Obrocea, care a cedat psihic! Şi-aşa erau doi de Marius. Urmează analiza dosarelor, dar şi faza aceasta reprezintă un hop important.

Ordinul M.J. nr. 2478-2010, aberant şi cam ilegal

Normal, anunţul de scoatere la concurs a posturilor de directori de penitenciare a fost publicat pe site-ul ANP, la data de 01.02.2012, fiind semnat de însuşi Chestorul Ioan Băla, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor(ANP). Chestorul a prevăzut că ANP organizează concursul. Ordinul este însă aberant pentru că îi permite Chestorului Ioan Băla să organizeze concurs pentru nişte funcţii de director de penitenciare a căror numire se face de către ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu. Potrivit acestui Ordin, posturile de directori de penitenciare vor fi scoase la concurs prin Ordin al ministrului Justiţiei, aşa cum precizează Regulamentul semnat de Lidia Barac, secretar de stat, din 12 octombrie 2010, nr. 2.478/C. Unde în ANEXA 1, Capitolul I – Dispoziţii generale, la Art. 2, (1) se scrie, negru pe alb, că „Posturile vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară sunt scoase la concurs prin ordin al ministrului Justiţiei.” Dar în anunţul de scoatere la concurs nu se mai face nicio referire la vreun ordin de ministru. Încât se lasă impresia că acesta nici măcar n-ar exista. Îl reproducem, alăturat, dar pentru cine să conteze? Într-o ţară în care nu se respectă nici Constituţia ori legile ţării, ce să mai conteze un mărunt ordin de ministru? Ordinul Chestorului Ioan Băla este aberant şi pentru că acesta, cu de la sine putere, conferită de steaua de pe umărul drept sau cel stâng, care doriţi domniile voastre, organizează concursul şi se erijează în decident. Chiar dacă din Comisia de concurs face parte şi un secretar de stat, în calitate de preşedinte al comisiei, şi un specialist din cadrul Ministerului Justiţiei. Logic ar fi fost ca Ministerul Justiţiei, împreună cu ANP, să organizeze acest concurs şi nu Chestorul – Boss-ul ANP – de unul singur.

Urmările aberantului Ordin: candidează şi cine nu merită!

Afirm că ordinul emis de Chestorul Ioan Băla este aberant şi din pricină că permite înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiei de director a tuturor angajaţilor cu o vechime în domeniu de minimum 3 ani!?, fie ei ofiţeri, fie subofiţeri şi chiar dacă nu au mai ocupat vreo funcţie de conducere. Relevant e cazul agentului Daniel Conea, cu numai 5 ani vechime, dintre care unul ca debutant. Ei bine, câtă experienţă poate avea pentru o funcţie atât de importantă, iar acest Ordin permite participarea la concurs a unor neaveniţi şi incompetenţi în sistem. Nu avem nimic cu domnia sa, dar aberantul Ordin îl avantajează deşi are mai multă experienţă ca taximetrist şi montator de uşi de garaje. Că doar a lucrat la firma patronului Voinea, din Piaţa Centrală şi nici n-a apucat să-şi achite toate amenzile la fisc. Mai înainte, când concursurile se organizau de către Ministerul Justiţiei, conform ordinelor acestuia, vechimea fusese stabilită la 7 ani! Ordinul Chestorului Ioan Băla mai este aberant şi pentru că în cadrul concursului sunt prevăzute numai două probe de concurs: interviul şi o probă practică, de evaluare a aptitudinilor manageriale. Câtă obiectivitate poate să existe în evaluarea candidaţilor, din moment ce poţi să fii şi analfabet cu şansa de a ajunge director? Am fi curioşi să aflăm câţi dintre ofiţerii din sistemul penitenciar ştiu să scrie corect măcar româneşte, fără a mai vorbi de subofiţeri!

Popescu, favorit la funcţie

Comisarul economist Ion Popescu pare însă favorit la ocuparea funcţiei de director. Aşa că ANP, după concurs, îl va trimite vreo patru luni la un curs de manageri. Directorul adjunct Viorel Jăchean este în concediu, aşa că la comanda unităţii va rămâne, din lipsă de cadre, cine credeţi? Purtătoarea de cuvânt Raluca Niţoiu, una şi aceeaşi persoană cu directorul adjunct educativ. Ana Maria Stroe va fi promovată director educaţie, iar Minodora Lupulescu, va deveni Şef Birou Educaţie şi va fi şefa surorii sale Lavinia Lupu. Dar la câte ilegalităţi se-ntâmplă, în vremurile noastre, conflictul de interese între surori nu se pune!

Săptămână de foc, la DNA Gorj

În această săptămână cu concursuri au fost citaţi toţi cei zece puşcăriabili din lotul POSDRU, pentru a mai da încă odată cu subsemnatul la DNA Gorj. Nu vor lipsi alde Constantin Bălă, pila Ralucăi Niţoiu, dar şi ucenicul său în cele necurate, ex-directorul adjunct Daniel Lăzăroiu. Este foarte posibil ca, de această dată, să li se prezinte materialul de urmărire penală, această etapă necesară precedând trimiterea în judecată. Şi „conferirea”, în sfârşit, a statutului de inculpaţi!

Bilanţ ANP! Cu „invitaţi”

Abia pe 14 martie 2012, chestorul Ioan Băla a programat Bilanţul ANP pentru anul trecut. Unul „fructuos”, cu destituiri la mai multe penitenciare din ţară, ca şi la Târgu-Jiu, Proiectul POSDRU, cu bani de la Comisia Europeană, nu mai puţin de 2,5 milioane de euro, fiind anchetat de DNA! Bănuim că s-a programat aşa târziu tocmai pentru a se mai stinge din ecourile „faptelor de vitejie” ale ostaşilor şi slujbaşilor Chestorului. Care, dacă n-a păţit nimic deocamdată, nu-i exclus să fi mânjit niţel şi actuala Putere portocalie. Cât de apreciată va fi activitatea Chestorului Ioan Băla vom vedea şi vom auzi, intenţionând a ne face simţită prezenţa în sală. Doar liderul sindical Sorin Dumitraşcu are dreptul să invite pe cine doreşte.

Cu armamentul în Justiţie?!

Cum am mai scris şi anul trecut în Gorjeanul, urmăriţii penal din Penitenciarul Târgu Jiu au participat la şedinţa de tragere cu armamentul din dotare de la sfârşit de an. Revenim şi mai tragem un semnal de alarmă! Agentul Paul Lilea are curajul să meargă inclusiv în instanţă cu armamentul aflat asupra sa. Nu credem nimic din ce auzim, dar nici nu cunoaştem ca urmăriţii penal să fi fost reevaluaţi psihologic. Cazul masacrului de la coaforul de pe Calea Dorobanţi din Bucureşti chiar nu reprezintă nimic pentru conducerea tot mai schimbătoare a Penitenciarului Târgu-Jiu? De fapt, şi liderul de sindicat Florin Şchiopu îşi continuă nestingherit activitatea de Şef Post Control la accesul în unitatea penitenciară, chiar dacă este urmărit penal. În realitate, el nu deranjează pe nimeni, atributul principal fiind acela de a-l urmări pe singurul slujbaş al domnului din Penitenciar să nu care cumva si iasă din unitate cu resturile de pâine aruncate la coşul de gunoi. Cât despre alte bunuri ale unităţii, trecute pe fişa de inventar a fiecărui salariat, acolo nu-i bai. Se pot închide ochii!

Ion Predoşanu

Lidia Barac, secretar de stat

Bucureşti, 12 octombrie 2010.

Nr. 2.478/C.

ANEXAI

REGULAMENT

privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. l

Prezentul regulament stabileşte condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

ART.2

(1) Posturile vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi director de unitate penitenciară sunt scoase la concurs prin ordin al ministrului justiţiei. Pentru posturile de director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară este necesară propunerea directorului general al Adminitraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) Posturile vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, altele decât cele prevăzute la alin. (l), sunt scoase la concurs prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea conducătorilor structurilor de specialitate, pentru aparatul central şi, respectiv, la propunerea directorilor unităţilor subordonate, pentru acestea, cu avizul structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în raport cu fondurile bugetare alocate anual şi cu priorităţile sistemului penitenciar.

CAPITOLUL II

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de director general, director general adjunct, director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de director de unitate penitenciară

ART. 10

În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.9 alin. (1), structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor verifică dosarele candidaţilor înscrişi şi afişează pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor tabelul nominal cuprinzând candidaţii care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs şi motivul neîndeplinirii acestora.

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea şi desfăşurarea concursului

ART. 11

(1)Concursul constă în două probe: interviu pentru susţinerea unui proiect de management şi proba practică pentru evaluarea aptitudinilor manageriale.

(2)În cadrul probelor de concurs candidaţii sunt verificaţi şi evaluaţi cu privire la cunoştinţele şi aptitudinile manageriale necesare ocupării funcţiei pentru care candidează; sunt urmărite în principal abilităţi legate de folosirea adecvată şi eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare, capacitatea de organizare, strategie, analiză, sinteză, previziune, rezistenţa la stres, capacitatea rapidă de decizie, iniţiativă şi capacitate de adaptare rapidă la situaţii noi, comunicare.

(3)Proiectul de management se întocmeşte pe domeniul de activitate al postului, raportat la specificul unităţii care scoate postul la concurs. Proiectul va avea maximum 5.000 de cuvinte, se vor utiliza font Arial 12 şi spaţiere la l rând.

ART. 12

(1)În funcţie de specificul posturilor, ministrul justiţiei numeşte, prin ordin, următoarele comisii:

a) comisia de concurs;

b) comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(2) În situaţia în care funcţiile scoase la concurs sunt din niai multe domenii

de activitate, iar tematica stabilită este diferită, se constituie comisii de concurs distincte pentru fiecare domeniu.

(3) Fiecare comisie este formată din preşedinte, membri şi secretari, după urmează:

– preşedinte: un secretar de stat sau o altă persoană desemnată de ministrul justiţiei

– membri:

– un specialist în management;

– un psiholog;

– un specialistdin din cadrul Ministerului Justiţiei;

– un specialist din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here