COMUNICAT DE PRESĂ

98

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) eliberează, începând de vineri, 6 noiembrie 2009, adeverinţe pentru beneficiarii Plăţilor Naţionale Directe Complementare (CNDP) în sectorul zootehnic care intenţionează să acceseze credite de la băncile care au încheiat cu Agenţia convenţii pentru finanţarea capitalului de lucru.

Potrivit Convenţiei, APIA elibereză o adeverinţă prin care se confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru CNDP pentru anul 2009 şi că au fost efectuate controalele şi verificările administrative. De asemenea, adeverinţa confirmă numărul de animale eligibile pentru acordarea plăţilor, precum şi faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată.
Reamintim că acest sprijin financiar se acordă sub forma primei pe exploataţie, pentru specia bovine, respectiv primei pe cap de animal, pentru specia ovine/caprine. Pentru specia bovine, cuantumul total este de 571 lei/cap (HG 1252/2009), iar pentru ovine/caprine cuantumul este de 44 lei/cap (HG 1261/2009). APIA a plătit deja prima tranşă pentru acordarea Plăţilor Naţionale Directe Complementare, în cuatum de 200 lei/cap bovină şi de 15 lei/cap ovină/ caprină.
Prin urmare, adeverinţa va confirma şi suma pe care beneficiarul o mai are de primit, reprezentând a doua tranşă a Plăţilor Naţionale Directe Complementare.
Adeverinţele se eliberează în urma unei cereri depuse de către beneficiari la Centrele Judeţene APIA. Alături de cererea de eliberare a adeverinţei, beneficiarul trebuie să depună o copie CI/BI, în cazul persoanelor fizice, respectiv o copie CUI şi originalul împuternicirii de reprezentare, în cazul persoanelor juridice. De asemenea, beneficiarul trebuie să prezinte un extract de cont emis de una dintre băncile care au încheiat convenţii cu APIA, în situaţia în care în cererea de solicitare a Plăţilor Naţionale Directe Complementare era menţionat un cont la o altă bancă.
APIA a încheiat convenţii privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii CNDP în sectorul zootehnic cu CEC Bank SA, BRD – Groupe Societe Generale SA, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank şi cu Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA. Astfel de convenţii urmează să fie încheiate cu Alpha Bank şi Banc Post. Potrivit Convenţiei, băncile creditoare vor acorda beneficiarilor eligibili, conform reglementărilor interne, credite în lei pentru finanţarea capitalului de lucru în vederea desfăşurării activităţilor curente. Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA încheie cu băncile creditoare câte o convenţie cadru plafon de garantare, prin care va garanta până la 50% din valoarea creditelor acordate.
SERVICIUL COMUNICARE ŞI PROMOVARE PROGRAME

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here