Comuna Turcineşti, spre viitor

362

primaria_turcinesti1Teritoriul administrativ al comunei Turcineşti este situat în partea de nord a judeţului Gorj, având ca vecinătăţi: la nord – comuna Schela, la nord-est – oraşul Bumbeşti-Jiu, la sud-municipiul Târgu-Jiu şi la vest-comuna Stăneşti.

Suprafaţa administrativă a comunei este de 3048 ha. Relieful comunei are o evoluţie comună cu a celorlalte unităţi administrativ-teritoriale din jur şi se compune, în principal, din dealuri acoperite de păduri şi lunci create de apele ce străbat teritoriul acesteia. Din punct de vedere fizic, teritoriul comunei Turcineşti este constituit din depresiunea subcarpatică olteană, ce se încadrează în marea unitate de relief a Piemontului Getic, relief cunoscut sub numele de Podişul Getic sau Platforma Getică. Noţiunea de podiş ne explică înălţimea aproape egală a culmilor de deal, care se situează între 300 şi 500 m subunitate a marii unităţi geografice, zona subcarpaţilor Getici, geologic comuna făcând parte din sistemul depresiunilor submontane care formează un ansamblu unic de la Horezu la Tismana. Teritoriul administrativ al comunei este dezvoltat în Casa cartianubazinul hidrografic al râului Jiu, râu care limitează comuna de la sud şi sud-est, pe o lungime de circa 8 km. Numărul total de locuitori ai comunei Turcineşti este de 2215. Ca atestare documentară, despre satele comunei Turcineşti, nu avem referiri în lucrarea Gorjul Istoric şi Pitoresc a cercetătorului gorjean Alexandru Ştefulescu, însa monumentele istorice şi arhitecturale atestă existenta localităţilor încă de la începutul secolului XVII. Monumente istorice care atestă vechimea şi continuitatea localităţilor: Biserica de lemn Sf. Gheorghe, 1601 – Satul Rugi, Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului, 1814 – Satul Horezu, Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel, 1817 – Satul Cartiu, Casa Cartianu, important monument de arhitectură civilă, secolul XVIII – Satul Cartiu.

M.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here