Comuna Negomir, prima localitate din Gorj care va beneficia de fonduri de la AFM pentru modernizarea iluminatului public

2891

Localitatea Negomir se află printre cele 27 de unități administrativ-teritoriale ale căror dosare depuse la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) au fost aprobate și astfel vor primi finanțarea pentru modernizarea iluminatului public.

Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat prima listă cu dosarele aprobate în cadrul Programului Iluminat Public. Pe listă se află 27 de unități administrativ-teritoriale care vor beneficia de fonduri pentru modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii.
Printre cele 27 de localități selectate se regăsește și comuna Negomir, a cărei valoare eligibilă a proiectului depus este de 563.167 de lei, iar supra propusă spre finanțare are un cuantum de 490.969 de lei.
Pentru acest program, finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, respectiv maximum 500.000 de lei pentru UAT cu o populaţie de până la 4.000 locuitori și maximum 1.000.000 de lei pentru UAT cu o populaţie de peste 4.001 locuitori.,,Prin programele gestionate de AFM urmărim să susținem investițiile în economia verde. Fie că vorbim de industria auto, de iluminatul public nepoluant pe străzile din România sau de producerea de energie electrică din surse regenerabile și reducerea utilizării combustibililor convenţionali, toate aceste programe vor contribui la tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în contextul alinierii la prevederile Pactului Ecologic European”, a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Dan-Cătălin Vatamanu.
Programul finanţat de AFM, în valoare totală de 384 de milioane de lei, se adresează administraţiilor publice locale care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea sistemului de iluminat public stradal prin folosirea unor tehnologii mai eficiente care să reducă semnificativ consumul de energie şi, implicit, factura publică. La nivel concret, în funcţie de proiectele depuse şi de nivelul cofinanţării, programul va ajuta între 400 şi 750 de localităţi din România. Este primul program derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu în care se introduce şi principiul competitivităţii proiectelor, acestea aprobându-se pe măsură ce se depun, în baza unui punctaj minim obținut care se poate atinge atât prin nivelul de economie de energie realizat, cât și prin gradul de cofinanțare la care este dispusă fiecare administrație locală. Durata de realizare a proiectului, stabilită în cadrul contractului pentru finanţarea nerambursabilă, nu poate depăşi 18 luni. Aceasta se calculează de la data semnării contractului de finanțare. Programul de Iluminat public stradal este finanţat din fonduri proprii ale Administraţiei Fondului pentru Mediu provenite din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here