Comitetele ISU, la ceas de bilanţ

309

Pe parcursul anului trecut Comisia mixtă, formată din reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatului Judeţean Gorj şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj şi-a desfăşurat activitatea verificând la nivelul primăriilor din teritoriu mai multe aspecte. 68 de primării au fost implicate în salubrizarea cursurilor de apă. Dintre acestea pe raza a 52 de primării au fost depistate deşeuri abandonate în cantităţi mici.

Comitetul judeţean şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din judeţul Gorj şi-au concentrat eforturile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă care s-au produs pe teritoriul judeţului Gorj. Măsurile întreprinse la nivel local, precum şi coordonarea eficientă a intervenţiilor au făcut posibilă reducerea consecinţelor situaţiilor de urgentă înregistrate, iar acolo unde situaţia a permis, reluarea parţială sau totală a activităţii sociale în zonele afectate s-au produs în timp scurt. Prin modul de organizare a activităţilor de prevenire şi limitare a efectelor situaţiilor de urgentă, comparativ cu anii precedenţi, în majoritatea situaţiilor, autorităţile administraţiei publice locale au acţionat preventiv şi mult mai coerent, prin aplicarea unor măsuri menite să determine limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă.

Verificări amănunţite
Rolul Comisiei Mixte este acela de verificarea pregătirii şi realizării de câtre instituţiile implicate din judeţul Gorj a salubrizării cursurilor de apă. Comisia şi-a desfăşurat, activitatea verificând la nivelul primăriilor următoarele: existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor; existenta depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor locuite; modul în care au fost realizate întreţinerea şanţurilor şi rigolele de scurgere a apelor pluviale in localităţi. Verificarea s-a descuiat în două etape: În prima etapă s-a verificat modul în care autorităţile locale de la nivelul a 68 de primării s-au implicat în acţiunea de salubrizare a cursurilor de apă. S-a constatat că pe raza a 52 de primării s-au depistat deşeuri abandonate în cantităţi mici la poduri si podeţe pe cursurile de apă şi in albii; raza a 8 primării au fost depistate depozite majore de deşeuri, la poduri şi podeţe pe cursurile de apă şi în albii; iar pe raza a 4 primării (Târgu-Jiu, Novaci, Drăguţeşti, Peştişani) au fost depistate depozite minore şi majore de deşeuri, la poduri şi podeţe pe cursurile de apă şi în albii; iar pe raza primăriilor Berleşti, Bustuchin, Godineşti, Leleşti nu au fost depistate depozite de deşeuri. Au fost luate măsuri de continuare a acţiunii de salubrizare a tuturor zonelor insalubre şi menţinerea în permanenţă a curăţeniei malurilor cursurilor de apă şi rigolelor de scurgere. În urma verificărilor s-a constatat că la 39 de primării a fost finalizată acţiunea de salubrizare, eliminând depozitele de deşeuri abandonate depistate în schimb la 4 primării (Novaci, Bumbeşti – Jiu, Bărbăteşti, Dăneşti) au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 50.000 lei, de către Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Gorj.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here