Colegiul Economic “Virgil Madgearu” – beneficiarul primului proiect PLM (persoane de pe piaţa muncii), din judeţul Gorj

498

În perioada 17-30 martie 2014, trei profesori ai Colegiului Economic “Virgil Madgearu” din Târgu Jiu (Mihaela-Minela Popescu, Melania-Maria Popescu, Oana-Alina Voinea) au participat la un stagiu de formare în Palermo, Italia, în cadrul proiectului LLP-LdV/PLM/2013/RO/365, intitulat “TEACHERS TRAINING FOR COMPETITIVE PRACTICE”.

art3Scopul acestui tip de proiect derulat prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, din fonduri europene, este de a sprijini mobilitatea transnațională a persoanelor angajate, a liber profesioniștilor sau persoanelor care doresc să se angajeze, prin efectuarea unei perioade de formare în străinătate, cuprinsã între 2 şi 26 de săptămâni, într-un context de formare profesionalã și/sau experiență de muncă efectuată de participant într-o întreprindere sau centru de formare din altã țară participantă.
art4Susținut de interesul constant pentru menținerea dimensiunii europene a colegiului, proiectul a beneficiat de suportul echipei manageriale-director prof. Petre Ciungu, director adj. prof. Rodica Fuiorea și a urmărit să acopere nevoile de formare a participanților referitoare la transformarea activității de practică a elevilor într-un demers concret și punctual care să îi ajute pe tineri în pregătirea şcolară şi profesională şi, nu în ultimul rând, de a exersa modalităţile de îmbunătăţire a modului de desfăşurare şi rezultatele pe care practica de specialitate actuală le are în pregătirea pentru competitivitate a elevilor.
Alegerea destinației mobilității s-a bazat pe faptul că în școlile italiene practica profesională a viitorilor absolvenți în profilul servicii este una de calitate, cu finalitate concretă dovedită de nivelul cunoștințelor și deprinderilor dobândite, care asigură integrarea cu succes pe piața muncii, la toate nivelurile, iar strategia pe care se bazează orele de instruire practică în școlile italiene, pornind de la pregătirea cadrului didactic coordonator, organizarea logistică la nivel de documentare şi elaborare de documente, organizarea parteneriatului cu agenții economici, planificarea activităților, folosirea resurselor materiale, reliefează un nivel ridicat, care sugerează profesionalism, seriozitate și competență.
Calitatea partenerilor de primire, școli cu tradiție de necontestat în pregătirea absolvenților în domeniul servicii, a adus plus valoare la derularea unei formări profesionale performante: Instituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” și Istituto Alberghiero “Paolo Borsellino”, situate în Palermo, alături de implicarea competentă a organizației Send Sicilia, ca partener intermediar.
art2Prin participarea la ateliere de lucru, mese rotunde, asistențe la ore, profesorii din grupul țintă au aplicat strategii de proiectare și derulare a activității practice, de elaborare de documente specifice, care să asigure desfășurarea, într-o manieră modernă, originală a instruirii practice, care să faciliteze accesul tinerilor la calificările specifice în servicii, cerute pe piața muncii naționale și internaționale.
Proiectul a răspuns, de asemenea, necesității de formare și dezvoltare a capacităților de utilizare a termenilor de specialitate economică într-o limbă străină, pentru asigurarea accesului la informația specializată și de noutate la nivel internațional, necesității de cunoaștere a culturii și civilizației Siciliei, regiune care prin poziția sa geografică și resursele naturale și culturale, este una dintre cele mai populare destinații din turismul național și internațional, în care oportunitățile de angajare au crescut, iar operatorii de turism, atât publici, cât și privați, solicită tineri cu o pregătire culturală bună, capabili de a lucra cu noile tehnologii europene.
Participantii la proiect au dobândit competenţe transversale cheie necesare realizării unei activități didactice de calitate în cadrul Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” acoperind nevoi specifice centrate pe asigurarea instruirii practice a elevilor la cele mai înalte standarde de eficiență, care să contribuie la dezvoltarea resurselor umane în domeniul servicii, compatibile cu cerințele de pe piața muncii locale și regionale.
Coordonator proiect, prof. Mihaela-Minela Popescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here