Colegiul din Mătăsari creşte prin ERASMUS

386

La finele săptămânii trecute, în cadru solemn, în Amfiteatrul Colegiului Tehnic Mătăsari, a avut loc conferinţa de lansare a proiectului ERASMUS+ „Împreună în Erasmus pentru un viitor în Europa”, cu numărul 2016-1-RO01-KA102-023967.
Este al patrulea proiect de acest gen, derulat la nivelul şcolii din Mătăsari, motiv pentru care considerăm că, atât elevii, cât şi cadrele didatice ale unităţii şcolare, dar şi comunitatea mătăsăreană în ansamblul ei, au de câştigat.
colegiul matasari eramus (2)La eveniment au participat cadre didactice ale colegiului, elevi şi părinţi, echipa de proiect, dar şi reprezentanţi ai unităţilor şcolare partenere. Proiectul este finanţat de către Comunitatea Europeană şi oferă elevilor din liceele/colegiile tehnice membre ale consorţiului naţional VET, Colegiul Tehnic Mătăsari, Liceul Tehnologic Roşia de Amaradia, Liceul Tehnologic Bîlteni şi Liceul Tehnologic ,,General C-tin Şandru”, Bîlta, oportunitatea de a urma un stagiu de formare profesională în străinătate, în Polonia.
Orice elev din cele patru licee tehnice partenere, care doreşte să participe la un stagiu de formare profesională în UE, în cadrul programului ERASMUS+, trebuie să îndeplinească mai multe criterii, printre care amintim: să fie înmatriculat pe nivelul de studii cerut, să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte pentru stagiul de practică, să poată demonstra aptitudini şi abilităţi specifice, în concordanţă cu activitatea ce urmează a se desfăşura în organizaţia de primire parteneră din UE, să promoveze un test de cunoştinţe lingvistice şi de competenţă profesională, să depună un dosar de colegiul matasari eramus (3)candidatură complet şi corect întocmit şi să respecte termenele de înscriere şi depunere a dosarelor. În acest sens, elevii care doresc să participe la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, vor trebui să treacă de o etapă de selecţie, în cadrul căreia se vor evalua competenţele profesionale, prin susţinerea unui test scris la disciplinele de specialitate, precum şi competenţele de comunicare în limba engleză, limba de comunicare a proiectului, evaluate printr-o probă orală.
Depunerea dosarelor pentru etapa de selecţie va avea loc între 24-25 noiembrie 2016, iar rezultatele finale se vor afişa pe data de 08 decembrie. „Perioadele de mobilitate se vor derula în lunile februarie – aprilie 2017, lucru ce presupune deplasarea elevilor selectaţi, pentru 19 zile, în Polonia, la Centrum Ksztalcenia Practycznego – Wroclaw, organizaţia de primire, centru dotat cu spaţii de lucru acreditate să examineze pe componenta practică”, relata Ion Săceanu, directorul Colegiului Tehnic din Mătăsari.
Se doreşte ca, prin realizarea proiectului, să fie crescut gradul de competitivitate a absolventului de liceu, prin adaptarea pregătirii liceale în raport cu cerinţele de pe piaţa muncii, dar şi creșterea renumelui școlii şi a calității formării oferite, motiv pentru care considerăm că şcoala din Mătăsari creşte, adăugând plus valoare educaţiei oferite şi prin astfel de activităţi.
Alin DOBROMIRESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here