CNSH Târgu-Jiu, școală de aplicație coordonatoare pentru baza de practică pedagogică

1360

Colegiul Național ”Spiru Haret” Târgu-Jiu este una dintre cele 100 de unități de învățământ din țară cu statut de școală de aplicație coordonatoare pentru bazele de practică pedagogică (BPP). Asta înseamnă că va încheia acorduri de parteneriat cu alte unități de învățământ, în scopul organizării și desfășurării activităților de practică pedagogică și de mentorat didactic, constituind un consorțiu școlar.

Zilele trecute, în Monitorul Oficial, a fost publicat Ordinul nr. 3.654 al ministrului educației privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică. Potrivit documentului, bazele de practică pedagogică vor funcționa cu statut de consorții școlare pentru practica pedagogică și pentru mentoratul didactic, urmând a se constitui în jurul unei unități de învățământ preuniversitar liceal cu statut de școală de aplicație, denumită școală de aplicație coordonatoare, care încheie acorduri de parteneriat cu alte unități de învățământ, în scopul organizării și desfășurării activităților de practică pedagogică și de mentorat didactic, constituind un consorțiu școlar. La nivel național există 100 de unități de învățământ cu statut de școală de aplicație coordonatoare pentru bazele de practică pedagogică, între care și Colegiul Național ”Spiru Haret” Târgu-Jiu. ”Școlile de aplicație coordonatoare pentru bazele de practică pedagogică, (…) sunt unități de învățământ preuniversitar prevăzute și în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, cu următoarele caracteristici: au profil pedagogic; au un alt profil decât profilul pedagogic și fac dovada: existenței unor cadre didactice cu statut de profesori mentori și/sau profesori cu experiență didactică și cu activitate metodică; existenței unei baze materiale adecvate organizării și desfășurării stagiilor practice pedagogice din cadrul programelor de formare inițială și continuă; accesibilității și versatilității instrumentelor, resurselor și mijloacelor educaționale; participării la programe/proiecte educaționale internaționale de mobilitate a elevilor și a cadrelor didactice, de tip Erasmus, eTwinning, alte proiecte și programe organizate de organisme internaționale cu profil educațional, științific sau cultural”, se arată în documentul menționat.

Ce unități de învățământ vor face parte din consorțiile școlare
Fiecare școală de aplicație coordonatoare va trebui să identifice minimum 4 și maxim 6 unități de învățământ pentru a înființa un consorțiu școlar de tip bază de practică pedagogică. Acest consorțiu trebuie să includă obligatoriu următoarele tipuri de unități de învățământ preuniversitar: școala de aplicație coordonatoare (unitatea de învățământ liceal după care se va identifica și va fi denumită BPP), o unitate de învățământ care școlarizează elevi care provin din medii vulnerabile pe criteriul social/medical (școală de spital)/de rasă/etnie/economic/geografic, o unitate de învățământ care școlarizează pentru nivelurile primar și gimnazial și unitate de învățământ de tip vocațional. Pentru constituirea unei BPP care cuprinde un număr de unități de învățământ mai mare decât 4, pe lângă tipurile de unități de învățământ prevăzute mai sus, școala de aplicație coordonatoare se poate asocia și cu unități de învățământ din mediul rural și/sau cu unități care au structuri pentru educație timpurie și/sau cu alte unități de învățământ de același tip (unități de învățământ liceal teoretic, vocațional, tehnologic), aflate în același județ/în municipiul București sau în județe învecinate. O unitate de învățământ nu poate fi cuprinsă decât într-un consorțiu școlar de tip BPP.

Cine va coordona baza de practică pedagogică
Potrivit ordinului citat, coordonatorul BPP este directorul/directorul adjunct al unității de învățământ coordonatoare, iar profesorul mentor coordonator din cadrul BPP este un profesor încadrat la școala de aplicație coordonatoare, care predă discipline pedagogice sau care are experiență metodică relevantă/de mentorat didactic în specialitatea uneia dintre disciplinele la care se organizează și se efectuează stagii practice pedagogice/activități pedagogice. ”În cadrul BPP va fi selectat un număr adecvat de profesori mentori care să asigure organizarea și desfășurarea activităților de mentorat didactic. Componența grupului de profesori mentori din cadrul BPP și repartizarea activităților metodice/practice pedagogice se stabilesc prin decizii interne ale conducerii unităților de învățământ coordonatoare, la propunerea conducerii unităților de învățământ componente ale BPP”, se mai arată în document.

Responsabilitățile BPP
Baza de practică pedagogică, prin școala de aplicație coordonatoare, are următoarele responsabilități: să asigure resursele materiale și umane pentru buna derulare a activităților practice pedagogice și de mentorat didactic; să faciliteze colaborarea între unitățile de învățământ din structura consorțiului școlar pentru realizarea activităților practice pedagogice și de mentorat didactic; să construiască și să dezvolte o comunitate de învățare la nivelul consorțiului școlar; să asigure suport didactic și metodic pentru elevii și profesorii implicați în procesul de predare-învățare-evaluare; să fie centru de resurse educaționale și didactice pentru componenta practică, aplicată, a formării cadrelor didactice; să faciliteze accesul la informații/resurse de specialitate pentru cadre didactice și pentru elevi; să încurajeze participarea cadrelor didactice la conferințe/proiecte, rețele internaționale de formare profesională; să organizeze ateliere, activități de informare/diseminare, webinare în scopul formării profesionale de tip mentoral a cadrelor didactice, la nivelul unităților de învățământ din consorțiul școlar; să dezvolte colaborarea cu instituțiile de învățământ superior cu care sunt încheiate contracte pentru stagii practice pedagogice și/sau activitate de mentorat didactic; să încheie parteneriate educaționale cu diverse tipuri de instituții: universități, instituții culturale, institute de cercetare, structuri ale autorității locale/regionale, organizații nonguvernamentale, în scopul asigurării unei educații de calitate elevilor și al formării și dezvoltării profesionale în cariera didactică. ”BPP funcționează pe o durată cel puțin egală cu durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 — Profesionalizarea carierei didactice — PROF, proiect în care Ministerul Educației este beneficiar”, se mai precizează în Ordinul privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here