Clubul Sportiv Pandurii Târgu-Jiu face angajări! Concursul, în decembrie

1411

Club Sportiv Pandurii Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de: funcţionar (recepţioner hotel); referent IA.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de referent – studii medii, vechime în muncă de minimum 3 ani, cunoştinţe privind întocmirea și administrarea corespondenţei oficiale, noţiuni de comunicare în relaţii publice, cunoştinţe de utilizare şi operare PC: Windows, Microsoft Office Word, Excel, Internet Explorer, baze de date; cunoaşterea unei limbi străine (engleză sau franceză) – nivel mediu; pentru postul de funcţionar (recepţioner hotel) – studii medii, certificat de calificare în domeniu, vechime în muncă de minimum 3 ani; cunoştinţe de operare PC, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională cel puţin nivel mediu (engleză, franceză, germană). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 26 noiembrie 2018, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 10 decembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 12 decembrie 2018, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar
 

1 COMENTARIU

  1. Si? A luat concursul acel Becheru care se lauda ca-l are pe mai marele sau secretar sef peste Prunariu? Apoi, sa mai nenoroceasca si clubul lui Mihai ca pe al lui Conde l-a terminat la cata contabilitate stie. Pe sub fuste, pe sub fuste, Becheritule!Dar atentie mare, ca acolo e mosia lui Mihai si ala e om bine educat si cu stiinta multa! Si roaga-te sa fi uitat cat il denigrai cat ti-a fost sef!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here