Clubul Pandurii Târgu-Jiu a rămas fără șofer

323

Deși echipa de fotbal Pandurii Târgu-Jiu este cu un picior în groapă, având o situației financiară precară, se pare că Clubul Sportiv a rămas și fără șofer. Acest lucru reiese din anunțul publicat, vineri, în Monitorul Oficial, prin care este anunțat public faptul că Clubul Sportiv Pandurii Târgu-Jiu organizează concurs pentru recrutarea unui șofer.

Candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractule sunt: deținerea de studii medii; permis de conducere categoria B și D;cunoștințe avansate de mecanică auto; atestat de coordonator de transport; atestat de șofer profesionist; certificat de competență profesională pentru transport rutier de persoane; cunoștințe de operare pe calculator. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 ianuarie 2017 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 7 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 9 februarie 2017, ora 10.00 – susținerea interviurilor. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul CS Pandurii Târgu-Jiu şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here