Clasa pregătitoare, în dezbatere publică

242

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a lansat în dezbatere publică proiectele legate de metodologia şi calendarul de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014. Părinţii şi cadrele didactice pot trimite sugestii sau opinii până pe 24 martie, prin intermediul unui formular online, pus la dispoziţie de MEN, pe pagina oficială.

Ministerul Educaţiei Naţionale a făcut publice două proiecte ce cuprind metodologia şi calendarul de înscriere în învăţământul primar din anul şcolar 2013-2014, proiecte aşteptate cu nerăbdare de părinţii şi cadrele didactice din întreaga ţară. Cele două proiecte au fost lansate în dezbatere publică, astfel că până pe 24 martie, sugestiile şi părerile din teritoriu pot fi trimise printr-un formular online disponibil pe site-ul MEN, la secţiunea Înscrierea în învăţământul primar 2013. Potrivit metodologiei, în clasa pregătitoare se pot înscrie copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2013 inclusiv, sau, la solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013 inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Clasa pregătitoare poate fi organizată atât în şcoli, cât şi în incinta grădiniţelor; în ambele locuri vor preda exclusiv învăţători sau învăţătoare care au urmat cursurile de formare pentru clasa pregătitoare, iar curriculum-ul va fi acelaşi, indiferent de locul unde se desfăşoară cursurile.
În clasa I intră copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013, inclusiv; copiii pot fi înscrişi, la cerere, chiar dacă nu au parcurs anterior clasa pregătitoare. Mai pot fi înscrişi, la solicitarea părinţilor, şi copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.

Înscrierile încep pe 2 aprilie
Înscrierile vor avea loc în două etape. Prima etapă se va desfăşura între 2 şi 22 aprilie – de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00, iar sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00. A doua etapă va avea loc între 8 – 17 mai. Dacă după prima etapă copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile după fiecare etapă de înscriere.

Acte necesare
Actele necesare la înscriere copilului sunt: cerere-tip de înscriere; copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; certificatul de naştere al copilului; documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul); alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul). Părintele poate opta pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie (în această situaţie, copilul este automat înscris) sau pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie (în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi specifice de departajare). De asemenea, părintele poate solicita ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care a făcut opţiunea. Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului; de asemenea, cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, începând cu data de 2 aprilie. În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here