Clanul ARCUŞ sau despre Matematici pe înţelesul tuturor

446

La începuturi, acum vreun an-doi, am primit o minunată carte scrisă cu pasiune, competenţă şi mult suflet de către prof. Marin Arcuş. Era vorba de-o Monografie a locurilor. Iar locul se numea Rădineştii Gorjului. Acum, să nu-mi cereţi un arbore genealogic al familiei Arcuş. Nici n-aş fi în stare să-l ticluiesc.

M-am pomenit cu o bijuterie de carte intitulată „Matematici pentru începători”, scrisă de Constantin M. Arcuş. Un om dăruit matematicilor şi profesiei de dascăl, căci nu-i aşa, aşchia nu sare departe de trunchi. Normal, luasem legătura telefonic cu şeful Clanului Arcuş, nea Marin – dascălul şi profesorul literat – care-a cultivat în sânul familiei şi, firesc, al copiilor dragostea de carte şi de învăţământul nostru ajuns la ananghie.

Dedicaţie cititorilor, dedicaţie oamenilor dragi
Mă rog, autorul semnează simplu – Constantin M. Arcuş. Din modestie, deşi cartea este apariţie recentă la Editura SITECH, Craiova – 2012, autorul care-i şi corectorul cărţii trece cu vederea faptul că, de fapt, este prof.dr. În schimb, nu uită să dedice cartea „Soţiei mele Liana şi părinţilor mei Margareta şi Marin”. Acum, eu, ca pregătire, am absolvit facultatea de matematică-mecanică, Secţia Maşini de calcul(cum ar veni, actuala Informatică) a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Aţi putea crede că sunt pe terenul meu şi aş putea face o recenzie a cărţii. Nu îndrăznesc, întrucât sunt un trădător al matematicilor, deşi am predat în timpul practicii pedagogice vreo 9(nouă) ore la Liceul „George Bariţiu” din capitala Transilvaniei. Ba am mai pus şi note. Dar o carte, manual sau tratat, de matematici nu se povesteşte. O pricepi au ba, dar nepracticând eu matematicile, ci doar jurnalistica, nu mă încumet să fac aserţiuni despre ea. Promit s-o rumeg bine şi, astfel, să recuperez ştiinţa care-mi era odinioară dragă. La aniversarea a 40 de ani de la înfiinţarea Liceului „C. Brâncuşi” am primit o Diplomă de Excelenţă, fiind singurul elev cu toate trimestrele având media 10(zece) la matematici. Am mai participat şi pe olimpiade, ajungând numai până la faza pe regiune, la Craiova, şi colaboram la Gazeta matematică, fiind un coleg mai modest de pagină scrisă şi tipărită cu Olimpicul matematician Dan Voiculescu, unul şi acelaşi cu politicianul, omul de afaceri şi proprietarul Antenelor ori al Jurnalului Naţional. Pe coperta IV, mai citim: „Lucrarea MATEMATICI PENTRU ÎNCEPĂTORI este destinată elevilor din ciclul gimnazial şi profesorilor acestora. Cuprinde câte un volum pentru fiecare an de studiu. Fiecare volum este structurat pe două părţi: o parte de geometrie şi o parte de algebră. În fiecare dintre volume noţiunile de matematică sunt prezentate la nivele diferite având în vedere capacitatea de înţelegere a elevilor precum şi respectarea ordinii interne a domeniului şi a rigorii pe care o impune matematica. Astfel, fiecare elev îşi poate forma un sistem logic de învăţare care să-i permită reactualizarea cu uşurinţă a noţiunilor şi rezultatelor necesare în rezolvarea problemelor.”(Autorul)

Necesitatea modernizării învăţământului românesc
Recunosc, pentru mine, şi după 40 de ani de la absolvirea facultăţii – cu tot hiatusul în folosirea matematicilor zi de zi – cartea este de o limpezime rară. Aşa cum, la vremea mea, înafara culegerilor de probleme, nu apăreau asemenea cărţi. Şi sunt întrutotul deacord cu autorul care, în prefaţă, afirmă între altele, următoarele: „Şcoala este confruntată acum cu una dintre problemele principale ale învăţământului: modernizarea conţinuturilor şi a metodelor de predare. Se caută mereu soluţii de actualizare a fiecărei discipline, alcătuind în pripă programe şi manuale noi care, de cele mai multe ori, nu sunt compatibile cu ordinea internă a domeniului fiecărei discipline.”

Răbdare şi încredere
Înţeleg că lucrarea poate fi procurată din librăriile Craiovei. Sau de la Editura SITECH Craiova, Tel/fax: 0251/414003 ori adresându-vă la E-mail: sitech@rdslink.ro. Nu am permisiunea de a vă transmite telefonul fix al părintelui autorului, bravul prof. Marin Arcuş, din Rădineşti. Acolo unde-a fost redactată şi prefaţa cărţii amintite, un prim volum extrem de necesar celor care vor să se aplece asupra matematicilor.
Nu se face nici un pas fără a scrie pe înţelesul tuturor despre noţiunile prezentate anterior. Adept al dictonului latin „Non multa sed multum”, prof.dr. Contantin M. Arcuş are convingerea, la care subscriu, că „(…) elevii capătă încredere în forţele proprii, se angajează în discuţii, capătă gustul critic şi al lucrului bine făcut, devenind interesanţi şi interesaţi de matematică iar lecţia de matematică devine o dezbatere condusă de profesor la care elevii participă activ. Abordarea creativă a fiecărui profesor în funcţie de nivelul clasei de elevi conduce la atingerea obiectivelor programei şcolare concomitent cu stimularea crescândă a capacităţii creatoare a elevilor prin completarea verbelor a arăta şi a reproduce cu verbele a explica şi a rezolva”. Privindu-mi retrospectiv activitatea profesională şi chiar viaţa, simt că îi sunt extrem de dator matematicii pentru modul meu de a gândi şi formarea pozitivă, cu spirit critic bazat pe fapte, acte şi dovezi clare. Ca în problemele cu care mă confruntam ca elev, şi mai apoi la catedră. Vă veţi convinge că în mai toate cazurile cine nu cunoaşte matematicile poate fi considerat un analfabet în viaţa de toate zilele. Acolo unde exact matematicile te pot scoate din nenumăratele încurcături. Şi îţi simplifică modul de acţiune.
Prof. Ion Predoşanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here