CJP Gorj a primit a treia serie de bilete de tratament! Pensionarii, invitați să le ridice!

751

Conducerea Casei Județene de Pensii (CJP) Gorj anunță faptul că săptămâna trecută, la sediul instituției, a ajuns și cea de-a treia serie de bilete de tratament destinate pensionarilor din județul nostru.

Biletele din seria curentă sunt numai pentru unitățile de tratament balnear din proprietatea CNPP (sucursale ale Societății de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă ,,TBRCM” SA) și au ca dată de intrare perioada 22-25 aprilie 2021. În ceea ce privește seria cu numărul trei de bilete ce a ajuns la CJP Gorj, 11 dintre ele au fost deja repartizate beneficiarilor, iar 45 se află la dispoziția doritorilor, fiind valabile pentru următoarele stațiuni: câte două pentru stațiunile Moneasa, Geoagiu și Amara, unul pentru 1 Mai, 10 pentru Olănești și 28 pentru stațiunea Bala. Durata sejurului este de 16 zile, din care 12 zile de tratament balnear. Persoanele interesate, indiferent dacă au cerere depusă sau nu pentru această perioadă, se pot prezenta pentru solicitarea unui bilet de tratament balnear. Sunt de reținut următoarele: la cererea pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, pensionarul nu mai este obligat să depună copia actului de identitate şi talonul de pensie; modelul de cerere poate fi descărcat de pe adresa: https://cjpgorj.ro/wp-content/uploads/2020/02/CERERE-BILET-2021.doc. Biletele de tratament balnear se eliberează beneficiarilor numai după legitimarea acestora, acestea fiind eliberate doar personal titularului sau unei alte persoane, desemnate de către titular prin procură autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear. Biletele de tratament balnear se acordă individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. În situația neridicării biletului de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, pentru o serie, solicitantul mai poate obţine un alt bilet de tratament balnear doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă sau, după caz, la cerere, pentru o altă serie. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. Punctajul aferent fiecărei cereri este obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă. Dacă, în urma calculării punctajului, mai multe cereri au acelaşi punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani. Dacă, după această etapă mai multe cereri au același punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează crescător după venit. Dacă şi după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu același punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here