CJP Gorj: 25 septembrie, termen pentru depunerea adeverințelor beneficiarilor de pensie de urmaș

1265

Copiii urmaşi în vârstă de peste 16 ani au obligaţia să prezinte la Casa Județeană de Pensii (CJP) Gorj adeverinţa din care să rezulte că în anul şcolar în curs, respectiv 2020 – 2021, urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii.

Data scadentă de depunere a adeverinţei este 25 septembrie 2020. În cazul nedepunerii adeverinţei menţionate, pensia de urmaş aferentă lunii octombrie 2020 se reţine de la plată potrivit procedurii.,,Întrucât anul universitar începe la 1 octombrie 2020 şi, în consecinţă, studenţii urmaşi, în vârstă de până la 26 de ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2020 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceştia au obligaţia ca până la data menţionată să depună la sediul Casei Judeţene de Pensii Gorj o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. Modelul declaraţiei se găsește pe site-ul instituției. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2020, aceştia au obligaţia de a prezenta adeverinţa din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2020 – 2021, urmeză o formă de învăţământ superior, organizat potrivit legii”, a declarat Daniela Negoiță, șefa CJP Gorj.În cazul nedepunerii declaraţiei pe propria răspundere în sensul continuării studiilor, până la data de 25 septembrie 2020, pensia de urmaş aferentă lunii octombrie 2020 va fi reţinută de la plată, potrivit procedurii. Ulterior, în situaţia neprezentării adeverinţei prin care se face dovada continuării studiilor, până la data de 20 octombrie 2020, pensia de urmaş aferentă lunii noiembrie 2020 va fi reţinută de la plată, potrivit procedurii.,,Reamintim posibilitatea transmiterii prin mijloacele de comunicare electronică a adeverinţei de elev/student, ulterior, aceasta putând fi transmisă în original prin orice mijloc de transmitere poştal”, au precizat reprezentanții Casei de Pensii Gorj.Copiii sub 16 ani primesc pensie de urmaş, indiferent dacă merg la şcoală sau nu, însă cei care depăşesc această vârstă trebuie să facă dovada continuării studiilor. Indiferent dacă urmează cursuri la buget, sau la taxă, ori dacă au ales să facă mai multe facultăţi, aceştia nu trebuie să depăşească 26 de ani. Totodată, urmaşii de până în 26 de ani, care îşi continuă studiile, dar figurează şi ca angajaţi, au dreptul de a beneficia de pensia de urmaş, indiferent de salariul primit. Pensia de urmaș se stabilește, după caz, din pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susținătorul decedat, sau din pensia de invaliditate gradul I, în situația în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă. Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător aferent pensiei, în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, după cum urmează: 50% pentru un singur urmaș; 75% pentru doi urmași; 100% pentru trei sau mai mulți urmași. Cuantumul pensiei de urmaș, în cazul orfanilor de ambii părinți, se stabilește prin însumarea drepturilor de pensie de urmaș, calculate după fiecare părinte.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here