CJAS reaminteşte spitalelor că au obligaţia de a elibera reţete la externarea pacienţilor

499

Casele de asigurări de sănătate au transmis unităţilor sanitare cu paturi o informare prin care se reaminteşte faptul că medicii sunt obligaţi să prescrie reţete pacienţilor în momentul externării. Conducerea CJAS Gorj confirmă ca au fost sesizate mai multe situaţii în care pacienţii nu au primit reţete la externare. Managerii spitalelor şi-au informat subalternii şi le-au cerut să se conformeze.

Ca urmare a sesizărilor primite din teritoriu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a cerut caselor judeţene să informeze unităţile sanitare cu paturi, aflate în relaţie contractuală, cu privire la obligaţia de a elibera prescripţie medicală pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală la externarea pacientului. Totodată, sunt amintite şi sancţiunile care se aplică spitalelor în situaţia în care nu respectă această prevedere. „Sunt cazuri cam peste tot, de aceea este necesar să reamintim reglementările existente în acest domeniu”, a menţionat Daniel Bondoc, preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Gorj.

Managerii spitalelor, cu ochii pe medici
Conducerea CJAS Gorj a transmis spitalelor din judeţul nostru informarea venită de la CNAS privind obligaţia eliberării reţetelor în momentul externării pacienţilor. Directorii unităţilor sanitare au luat la cunoştinţă şi le-au cerut şefilor de secţii să se conformeze. „Am primit şi noi respectiva informare. Eu am multiplicat documentul şi am dat câte o copie pe fiecare secţie; le-am cerut şefilor de secţii şi medicilor să se conformeze”, a confirmat Eufimia Dumitrescu, managerul Spitalului Orăşenesc Novaci. Potrivit reglementărilor art.67 (1) a) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, „În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pe lângă obligaţiile generale prevăzute la art.15, unităţile sanitare cu paturi sunt obligate: a) (…) să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea la externare a prescripţiei medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare recomandare dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care concluziile examenului medical impun acest lucru”.

Sancţiuni pentru nerespectarea reglementărilor
Articolul 76 (1) din contractul-cadru menţionează sancţiunile pe care le riscă cei care încalcă reglementările menţionate. „Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi prevăzute în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii după cum urmează: a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentă lunii respective; b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract lunară; c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract lunară”.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here