CJAS încheie acte adiţionale pentru luna martie

118

Contractul-cadru pentru acordarea asistenţei medicale şi programele naţionale de sănătate se vor prelungi până la începutul lunii aprilie 2013. Reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj spun că în perioada următoare se vor semna actele adiţionale pentru prelungirea valabilităţii contractului-cadru.

Contractul-cadru pentru acordarea asistenţei medicale şi programele naţionale de sănătate s-a prelungit până la data de 31 martie, inclusiv. Această prevedere vine după ce în decembrie, Guvernul României a aprobat Hotărârea de Guvern privind prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1388/2010 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, precum şi Hotărârea de Guvern privind prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.

Adiţionale pentru luna martie
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Gorj va încheia pentru luna martie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pentru anii 2011-2012, pentru asigurarea continuităţii acordării asistenţei medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre ei şi CJAS. Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative aflate în vigoare pe perioada derulării adiţionalelor. Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale contractate în luna martie 2013 prin acte adiţionale la contractele încheiate în anii 2011-2012, se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul FNUASS pentru anul 2013.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here