CJAS Gorj prelungeşte contractele cu furnizorii de servicii medicale

282

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj va încheia pentru perioada ianuarie-martie 2015, până la data de 31 decembrie 2014, acte adiţionale la contractele de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pentru anul 2014.

Noul Contract Cadru pentru anul 2015, care stabileşte condiţiile acordării serviciilor medicale de către furnizorii care sunt în relaţii contractuale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj, va intra în vigoare în luna aprilie a anului viitor.
Ca urmare, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a elaborat un proiect de lege prin care se propune prelungirea aplicabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 619/360/2014, până la data de 31 martie 2015.
CJAS Gorj va prelungi actualele contracte prin acte adiţionale, astfel ca furnizorii să poată primi în continuare finanţare.
Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale contractate pentru perioada ianuarie-martie 2015 prin acte adiţionale încheiate la contractele aflate în derulare pentru anul 2014, se va face din sumele prevăzute, pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, în bugetul fondului unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2015.
În relaţii contractuale cu CJAS Gorj sunt spitalele, medicii de familie, cabinetele unor medici specialişti, mai multe farmacii, laboratoare de analize medicale şi clinici de imagistică, dar şi furnizori de dispozitive medicale.
Minodora SUCEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here