CJ Gorj a inaugurat Ambulatoriul Spitalului Judeţean

292

Unitatea Administrativ Teritorială – Judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, va finaliza, la data de 31.12.2015, implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”, cod SMIS 12082, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”. Recepţia lucrărilor s-a făcut înainte de Crăciun.

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu” a fost implementat în baza Contractului de finanţare nr. 1222 din data de 23.02.2011, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială – Judeţul Gorj şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar. La data de 23.12.2015 a început recepția la terminarea inaugurare ambulatoriu1lucrărilor derulate conform contractului de lucrări și furnizare dotări. Au fost executate următoarele categorii de lucrări: Montare termosistem; Montare grup generator; Montare cazan de încălzire și preparare apă caldă și menajeră; Montare sistem de detecție avertizare și alarmare incendiu; Montare centrală voce-date și instalație aferentă; Înlocuire învelitoare, jgheaburi și burlane; Execuție hidroizolație subsol; Consolidare planșeu subsol; Execuție rigole, preluare ape pluviale; Montare structură metalică copertină scară subsol; Montare uși metalice și PVC la subsol, parter, etaj I și etaj II; Montare ferestre PVC la subsol, parter, etaj I și etaj II; Montare glafuri tablă ferestre exterior; Montare plase insecte ferestre; Montare grilaje metalice ferestre parter; Aplicare tencuială decorativă pe soclu; Execuție scară intrare incintă spital – montare granit; Turnare trotuare și drum acces incintă; Execuție rampă persoane cu dizabilități; Montare gresie și faianță grupuri sanitare, casa scării, cabinete; Aplicare tencuieli subțiri cu plasă de fibră de sticlă; Aplicare strat glet masă de șpaclu pereți și inaugurare ambulatoriu2tavane; Realizare pereți despărțitori de gips-carton și zidărie; Turnare șapă autonivelantă interioare; Montare covor PVC și tapet PVC pe pereți; Reabilitarea instalațiilor termice, electrice și sanitare; Montare echipamente termice climatizare; Montare mașini, utilaje și instalații pentru ocrotirea sănătății; Montare mobilier specific dotării infrastructurii de sănătate.

Dotări de ultimă generaţie
Au fost dotate cu aparatură medicală și nemedicală cabinetele ambulatoriului, după cum urmează: Cabinet ORL; Cabinet Gastroenterologie; Cabinet Neurologie; Cabinet Oftalmologie; Cabinet Ortopedie; Cabinet Cardiologie; Cabinet Urologie; Cabinet BFT; Cabinet Obstretică şi ginecologie; Laborator explorări funcţionale. De asemenea, au fost realizate de spaţii corespunzătoare pentru arhivă, bibliotecă, sală şedinţe, cabinet documentare şi vestiare pentru personalul unității. „În ceea ce priveşte dotările de la Ginecologie, se pare că sunt cele mai performante din judeţ, după spusele producătorilor, avem cel mai performant ecograf din judeţ. Totul este funcţional, avem şi medicii pregătiţi”, a confirmat dr. Vasile Stănculete, medic coordonator Policlinica Târgu-Jiu.
inaugurare ambulatoriu3Obiectivul general al proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu” a vizat îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, cu impact direct asupra calităţii serviciilor medicale oferite de către acestea şi asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate. „Nu avem nici un fel de problemă. Ne-am asumat absolut toate responsabilităţile şi iată că am reuşit să accesăm fondurile destinate pentru această investiţie, care răspunde cerinţelor de a avea un Ambulatoriu la standardele zilelor noastre”, a declarat Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.
Proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu” a avut ca obiective specifice: creșterea gradului de confort al pacienților, atât în perioadele caniculare, cât și în cazul unor temperaturi exterioare scăzute; dotarea cabinetelor din cadrul ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență inaugurare ambulatoriu4Târgu-Jiu cu aparatură medicală și nemedicală; mărirea gradului de igienă și a controlului microbian, prin asigurarea unei termoizolații și ventilații eficiente; asigurarea accesibilității persoanelor cu handicap prin crearea de facilități și respectarea exigențelor specifice persoanelor cu dizabilități; optimizarea cheltuielilor cu utilitățile, ca urmare a scăderii consumurilor de energie electrică și termică, precum și reducerea substanțială a cheltuielilor cu reparațiile și întreținerea curentă a ambulatoriului; respectarea normativelor în vigoare privind siguranța în exploatare, conservarea energiei, securitatea la incendii și egalitatea de șanse.
Valoarea proiectului, conform contractului de finanțare și a actelor adiționale aferente acestuia s-a ridicat la 16.164.886,74 de lei cu TVA. Valoarea finală a investiției va fi determinată ulterior încheierii procedurilor de recepție la terminarea lucrărilor, procedură demarată pe 23.12.2015. Durata de implementare a proiectului a fost de 58 luni, de la semnarea contractului de finanțare, respectiv până la data de 31.12.2015.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here