CJ a repartizat bugetul primăriilor din Gorj

264

Consilierii județeni au aprobat, în cadrul ședinței din data de 27 februarie, repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale,  pentru  anul  2017, a  sumei totale de 27.347 mii de lei.

Din suma de 27.347 mii lei, 12.390 mii lei, compus din: 6.915 mii de lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, şi 5.475 mii de lei -sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale reţinute prin aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii, sume alocate pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pentru anul 2017;-14.957 mii lei compus din: 8.344 mii de lei -cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, şi 6.613 mii de lei – cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat reţinute prin aplicarea gradului de necolectare a veniturilor proprii, sume alocate pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pentru anul 2017.
Alocarea de sume destinate finanţării cheltuielilor de investiţii, accesarea fondurilor comunitare şi accelerarea ritmului de absorbţie al acestora, asigurarea continuităţii programelor de dezvoltare locală şi promovarea intereselor cetăţeanului reprezintă priorităţi ale construcţiei bugetare atât pentru anul 2017, cât şi în perspectiva anilor 2018, 2019 şi 2020. „Au fost respectate toate prevederile legale cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru proiectul de buget pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018, 2019 şi 2020, ca efect al aplicării Deciziei nr. 1/30.01.2017 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 1117/31.01.2017, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.”, se arată în hotărârea de Consiliu Județean.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here