Cinci școli din Gorj, în cursa pentru titlul de ”Școală Europeană”

340

Cinci unități de învățământ din județul Gorj și-au depus, anul acesta candidatura pentru obținerea titlului de ”Școală Europeană”. Dacă se vor număra sau nu printre câștigătorii acestui titlu vor afla abia în luna mai, când vor fi afișate rezultatele finale ale competiției naționale organizate în acest sens de Ministerul Educației Naționale.

Competiția națională pentru obținerea certificatului „Școală Europeană” este organizată anual de Ministerul Educației Naționale și se adresează unităților de învățământ preuniversitar care au derulat proiecte în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale, tineretului și sportului (Socrates 1997-2006, LifeLongLearning 2007-2013 și Erasmus+ 2014-2020). Competiția constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii. Activităţile/proiectele/programele care se iau în considerare pentru concursul din acest an sunt cele: derulate de şcoli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European și alte altor instituții europene (Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (LLP 2007-2013), Erasmus+, eTwinning, Euroscola, Juvenes Translatores, Europa-casa noastră, Lider European, etc.), derulate de şcoli în parteneriat cu ambasade, universităţi şi şcoli din Uniunea Europeană, companii europene, asociaţii profesionale europene, ONG–uri cu scop educaţional/de formare profesională care activează la nivel european etc.), finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener.

Două licee și trei școli gimnaziale din Gorj, pe lista aspiranților la titlu
Înscrierile în ediția din acest an a competiției s-au făcut până la data de 27 martie, prin trimiterea dosarelor de candidatură la Inspectoratul Școlar Județean Buzău, unde vor fi evaluate. Dosarele respective trebuiau să conțină mai multe documente: formularul-tip de candidatură pentru anul 2017 – două exemplare, tehnoredactate în limba română, semnate cu cerneală sau pix de culoare albastră şi ştampilate, portofoliu ilustrativ, proiectul de dezvoltare instituţională (o copie avizată de directorul școlii şi ştampilată), planurile manageriale din ultimii trei ani: 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017 (copii avizate de directorul școlii şi ştampilate) și avizul inspectoratului școlar. Din Gorj, în competiția s-au înscris cinci unități de învățământ. ”Au primit avizul inspectoratului școlar pentru înscrierea în competiția ”Școală Europeană” patru unități de învățământ din Târgu-Jiu și una din mediul rural. Acestea sunt: Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu, Liceul Energetic Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu și Școala Gimnazială Urdari”, a precizat inspectorul școlar Neofit Cătălin Stănciulescu.

Candidaturile, evaluate luna viitoare
Potrivit calendarului de desfășurare a concursului, candidaturile depuse de unitățile de învățământ vor fi evaluate în perioada 3 – 7 aprilie. Evaluarea va cuprinde două etape: etapa administrativă și evaluarea propriu-zisă. În etapa administrativă Comisia Națională de Evaluare va desigila plicurile/coletele și va verifica conformitatea și eligibilitatea candidaturilor. În această etapă, candidaturile pot fi respinse pe criterii formale, pentru cel puțin una din următoarele situații : data poştei de pe plicul/coletul în care s-a trimis dosarul de candidatură este ulterioară termenului limită 27 martie 2017, dosarul de candidatură nu conține toate documentele sau acestea nu sunt complete, avizate și ștampilate de conducerea unității de învățământ. În cea de-a doua etapă, membrii Comsiei Naționale de evaluare vor analiza candidaturile în funcție de nouă criterii: coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene cu politica generală a instituţiei şcolare, integrarea activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene în programul curent al şcolii, performanțele școlare reflectate în rezultatele elevilor la examenele naționale, olimpiade și concursuri școlare, asigurarea egalităţii de şanse și facilitarea accesului la educație, continuitate şi constanţă în derularea de activităţi/proiecte/programe europene, strategie şi modalităţi de implementare şi evaluare, strategie şi modalităţi de valorizare (diseminare şi exploatare a rezultatelor/produselor), dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană și calitatea documentelor de candidatură.
Câștigătorii vor fi anunțați în mai.

Stabilirea câștigătorilor și festivitatea de premiere
Pe baza rezultatelor obținute la evaluarea candidaturilor școlilor înscrise în competiția „Școală Europeană”, Ministerul Educației Naționale va stabili numărul de școli premiate și va organiza festivitatea de decernare a titlului „Şcoală Europeană”, ediţia 2017. Cu această ocazie, în mod excepțional pentru ediția din 2017, Ministerul Educației Naționale va premia „pionierii” programelor europene în România- unitățile de învățământ preuniversitar care au demarat proiecte de cooperare chiar din primul an 1997- și „harnicii”- unitățile de învățământ care au derulat cele mai multe proiecte europene până în prezent. Rezultatele finale și lista unităților de învățământ preuniversitar declarate câștigătoare ale competiției pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”- ediția 2017 vor fi publicate pe siteul Ministerului Educației Naționale, după data de 9 mai 2017. Odată obţinut, certificatul „Școală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. La cele 13 ediții de până acum au participat 1672 de unități de învățământ din toate județele țării și 651 dintre acestea au primit certificatul și trofeul „Școală Europeană”.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here