Cinci milioane de lei pentru proprietari! Peste 800 de locuinţe din Fărcăşeşti şi Mătăsari, expropriate pentru extinderea UMC Jilţ Nord

292

Ministerul Energiei a publicat pe site-ul propriu proiectul de fundamentare a unei Hotărâri de Guvern privind declanşarea procedurilor de deposedare a tuturor imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”. În documentul în cauză se precizează că, peste 800 de proprietăţi, aflate pe raza comunelor Fărcăşeşti şi Mătăsari vor urma să fie demolate, anul acesta, pentru ca unitatea minieră să fie extinsă. Ministerul Energiei va negocia însă cu fiecare proprietar preţul caselor şi al terenurilor având la dispoziţie 4.753.137 de lei în vederea achiziţionării acestora.

Cariera Jilţ Nord este situată pe teritoriul comunelor Mătăsari şi Fărcăşeşti, suprafaţa perimetrului minier al acesteia fiind de 9,072 km2, în timp ce suprafaţa ocupată este de 5,491218 km2. În vederea desfăşurării activităţii de extracţie a lignitului este însă acum necesară ocuparea definitivă şi scoaterea din circuitul economic a unor suprafeţe de terenuri agricole, silvice și alte categorii de folosință aflate în proprietate privată, pe raza celor două localităţi. Pentru a se pune în practică această investiţie necesară continuării activităţii miniere a UMC Jilţ se impune achiziţia acestor terenuri, care se poate face doar prin negociere directă cu proprietarii. “Achiziţia terenurilor din perimetrul minier se desfăşoară cu mari dificultăţi. Proprietarii au pretenţii financiare exagerate sau refuză înstrăinarea proprietăţii. În aceste condiții se înregistrează staționări ale utilajelor, care influenţează negativ: securitatea energetică; siguranţa naţională; dezvoltarea durabilă; competitivitatea; preţul energiei plătite de către consumatorul final; dezvoltarea industriei din România”, se arată în motivarea proiectului ajuns pe masa Guvernului.

Se impune exproprierea de utilitate publică
“În acest context pentru continuarea activității în vederea exploatării raţionale şi valorificării superioare a zăcământului în concordanţă cu cererea de lignit şi energie la nivel naţional, se impune aplicarea prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, județean şi local, cu modificările şi completările ulterioare”, se mai arată în documentul publicat pe site-ul Ministerului Energiei. În vederea punerii în aplicare a acestei proceduri, expropriatorul a întocmit deja o documentaţie tehnico–economică cuprinzând coridorul de deposedare stabilit pe baza studiului de fezabilitate în variantă finală şi a documentaţiilor de urbanism, după caz, dar şi lista proprietarilor imobilelor care constituie coridorul de expropriere așa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj sau şi ale unităţilor administrativ – teritoriale. Lista cuprinde şi sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit de evaluatori membrii UNEAR având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici.

carieraTerenuri scoase din circuitul silvic
La evaluarea terenurilor silvice s-a ţinut astfel cont şi de valoarea vegetaţiei forestiere. “Terenurile cu categorie de folosinţă silvică vor fi scoase din circuitul silvic în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 Codul Silvic”, se mai precizează în proiect. Aici sunt trecute şi măsurile care se vor lua dacă pe coridorul de expropriere vor fi identificate imobile ce ar putea constitui monumente istorice/zone de protecţie a acestora. “Se vor respecta prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată”, se precizează în document.

358 de hectare de teren din două comune, expropriate
Guvernului i se cere aprobarea ca sumele individuale aferente despăgubirilor, în cuantum total de 4.753.137 de lei, să fie împărţite la proprietarii celor 822 de imobile, aflate pe culoarul de extindere al carierei. Terenul ce va fi expropriat va avea astfel o suprafață totală de 358,0782 de hectare. Suma alocată pentru exproprieri va proveni de la bugetul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, în condițiile legii.

775 de locuri de muncă de la UMC Jilţ Nord, securizate
“Proiectul de act normativ are un impact pozitiv pe termen scurt, mediu şi lung prin: securizarea unui număr de 775 de locuri de muncă şi prin dezvoltarea socio-economică a localităţilor din zona exploatării”, se mai prevede în cuprinsul notei de fundamentare care se completează şi cu intenţia expropriatorului de a produce prin extinderea carierei “un impact benefic prin atragerea investitorilor la procesul de ofertă publică primară lansat”.
Anamaria Stoica

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here