Cifra de școlarizare pentru învățământul dual, stabilită în ianuarie

278

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a transmis inspectoratelor școlare o notă în care sunt precizate activitățile specifice ce revin acestora în vederea fundamentării cifrei de școlarizare pentru învățământul dual în anul școlar 2017-2018.

Potrivit notei respective, inspectoratele școlare au termen până pe 6 ianuarie 2017 pentru a promova învățământul dual și a transmite la operatorii economici interesați și la autoritățile locale metodologia de organizare și funcționare a acestei forme de învățământ, după care, până la 13 ianuarie, operatorii economici pot transmite la CNDIPT solicitările de școlarizare în învățământul dual. CNDIPT va centraliza, la nivel național, regional și județean, până la data de 16 ianuarie 2017, solicitările operatorilor economici și va transmite către inspectoratele școlare și unitățile administrativ teritoriale pe raza cărora s-a solicitat școlarizarea situația acestor cereri. Până pe 23 ianuarie, inspectoratele școlare vor întocmi proiectul planului de școlarizare pentru învățământul dual, pe unități de învățământ, domenii de formare profesională și calificări profesionale, pe baza situației transmise de către CNDIPT și îl vor transmite tuturor operatorilor economici care au solicitat școlarizarea, instituțiilor reprezentate în CLDPS, consiliilor locale și primăriilor pe raza teritorială a cărora s-a solicitat școlarizarea de către operatorii economici, precum și unităților de învățământ. Tot inspectoratele școlare trebuie să organizeze, până pe 27 ianuarie, întâlniri de lucru ale CLDPS, cu participare lărgită, prin invitarea reprezentanților operatorilor economici care au solicitat școlarizarea, ai consiliilor locale și primăriilor pe raza cărora s-a solicitat școlarizarea de către operatorii economici și a directorilor unităților de învățământ. În cadrul întâlnirii vor fi analizate posibilitățile rețelei unităților de învățământ profesional și tehnic din județ de a satisface solicitările operatorilor economici/asociațiilor/consorțiilor de operatori economici. Tot până la data de 27 ianuarie, CLDPS va emite avizul privind proiectul cifrei de școlarizare pentru învățământul dual, pe unități de învățământ și calificări, iar inspectoratele școlare vor transmite la CNDIPT și la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ proiectul cifrei de școlarizare la învățământul dual avizat de către CLDPS. Până pe 30 ianuarie, inspectoratele școalare trebuie să transmită unităților de învățământ proiectul avizat de CLDPS, CNDIPT și unitatea administrativ-teritorială, iar până pe 3 februarie consiliile de administrație ale unităților de învățământ vor aproba și transmite aprobarea  inspectoratelor școlare. Unitățile de învățământ vor avea apoi termen până pe 10 februarie să încheie contracte de parteneriat cu operatorii economici și cu unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află, contracte pe care le vor transmite inspectoratelor școlare. Acestea din urmă vor transmite, până pe 13 februarie, proiectul planului de școlarizare, împreună cu contractele de parteneriat încheiate de unitățile de învățământ, la CNDIPT, care, la rândul său, va transmite către MENCS situația centralizatoare a proiectului planului de școlarizare pentru învățământul dual, în vederea cuprinderii în proiectul de hotărâre de guvern.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here