Cetăţean de onoare

153

Prin Hotărârea Consiliului Local, nr. 9/2012, cu unanimitate de voturi s-a acordat titlul de ”Cetăţean de Onoare” al comunei Muşeteşti, domnului profesor Constantin Manta.

Evenimentul a fost prilejuit de intrarea distinsului intelectual în rândul octogenarilor.
Urându-i multă sănătate, viaţă şi mai îndelungată şi noi realizări, se cuvine să reamintim câteva din meritele care au stat la baza acordării acestei distincţii, ca atitudine aleasă, fineţe, eleganţă în înfăţişare şi ţinută, cinste acordată pentru remarcarea sa în activitatea vieţii.
Ca o privire generală, s-a remarcat în dezvoltarea edilitară şi social culturală a comunei Muşeteşti.
Ca educator, comuna Muşeteşti îi datorează o excelentă recoltă de ingineri, medici, profesori, economişti, muncitori cu înaltă calificare.
Ca director coordonator, peste 25 de ani îi datorăm o excelentă îndrumare şi conducere a procesului de învăţământ, producerea unei emulaţii de concurenţă şi performanţă în rândul dascălilor şi al elevilor. Se cuvine să arătăm construcţia Şcolii Primare Larga, construcţia grădiniţei din satul Stănceşti, Grui, Sârbeşti, modernizarea Şcolii cu clasele I-VIII din Muşeteşti.
Ca activist cultural, îi datorăm înscrierea localităţii pe locuri de frunte cu formaţii de dansuri, de teatru, de coruri şi grupuri vocale, concursuri sportive, culminând cu binemeritatul loc III pe ţară şi medalia de bronz pentru formaţia artistică la faza finală de la Reşiţa 1974. Există înscris în palierul activităţii dezvelirea primului monument al eroilor neamului din comuna Muşeteşti în Războiul de Independenţă şi în cele două Războaie Mondiale, precum şi editarea Monografiei comunei Muşeteşti în două ediţii şi nu se astâmpără nici acum, lucrând la ediţia a III-a a Monografiei, convins că oricând se pot descoperi noi date despre trecutul localităţii, şi că din când în când lucrarea trebuie reactualizată. După pensionare a condus comuna Muşeteşti timp de 12 ani, 1996-2008 bucurându-se de mult respect din partea cetaţenilor cât şi a conducerii judeţului nostru.
Din această perioadă îi datorăm alimentarea cu apă a întregii localităţi, peste 35 km de conductă, cu fonduri europene, asfaltarea parţială a drumului Sârbeşti şi Stănceşti, cu fonduri guvernamentale, construcţia sălii de sport cu fondurile Companiei Naţionale de Investiţii, extinderea reţelei electrice de înaltă tensiune în satul Arsuri, ca o perfecţionare a acţiunii de electrificare a localităţii. Este iniţiatorul proiectului de canalizare a comunei. Reamintim şi aportul său hotărâtor în construcţia noului locaş al bisericii din satul Sârbeşti, al restaurării bisericii monument din satele Larga şi Muşeteşti.
Ca o încununare a diversităţii proiectelor pentru fiecare şi pentru toţi, Comisia Europeană din România a decernat comunei Muşeteşti diploma de ”Sat European” iar prin strădania domnului exprimar Manta Constantin s-a căpătat statutul de zonă montană defavorizată a întregii localităţii, ceea ce aduce locuitorilor, în procent mare, mari avantaje financiare.
Şi … dacă ar fi să privim mai îndelung lăuntricul sufletului, mulţi dintre consătenii mei primesc cu nemăsurat respect, chipul luminos al apostolului Constantin Manta, hrănit cu îndemnul spre bine, purtat prin viaţă pe întortochiate cărări, care a avut pe umeri, greutăţi incomensurabile, dar acum în pragul bătrâneţii culege roadele respectului cuvenit. Pentru cei care-l cunoaştem mai bine, Constantin Manta înseamnă devotament, abnegaţie, înseamnă cultură, înseamnă civilizaţie, înseamnă sacrificiu, înseamnă omenie, înseamnă patriotism.
De aceea suntem onoraţi de a avea în jurul nostru o personalitate care emană multă lumină. Va rugăm să primiţi respectul nostru cuvenit, gratitudinea, mulţi ani să ne trăiţi alături de noi toţi, care vă iubim plini de discernământ.
Felicitări, domnule profesor,
Felicitări, domnule Director
Felicitări, domnule primar
Felicitări, domnule OM!
Luchian Drăghici – viceprimar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here