Certificatul fiscal digital, la dispoziţia gorjenilor

187

DSCF3500Conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj anunţă contribuabilii din judeţ că îşi pot depune la sediul instituţiei cererea pentru obţinerea certificatului fiscal digital. Solicitarea de utilizare a unui certificat digital poate fi depusă, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la structurile DGFP.

Cererea de utilizare a certificatului fiscal (Formular 150) trebuie însoţită de documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie; documentul care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, în copie şi original; documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil (acest document se depune în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat).

Certificatul, necesar la depunerea declaraţiilor

“Începând cu obligaţiile declarative aferente lunii octombrie, declaraţiile fiscale vor fi depuse numai electronic de către contribuabilii mari şi mijlocii, definiţi conform reglementărilor în vigoare, precum şi de sediile secundare ale acestora”, a declarat purtătoarea de cuvânt a DGFP Gorj, Luminiţa Penciu.

Astfel, până joi, 25 noiembrie, se vor transmite prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, următoarele declaraţii: 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”; 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”; 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”; 120 „Decont privind accizele”; 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”; 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”; 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”; 710 „Declaraţie rectificativă”.

Toate aceste documente trebuie semnate prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Conducerea DGFP Gorj încurajează persoanele care nu se încadrează în categoria contribuabililor mari sau mijlocii să utilizeze mijlocul electronic de depunere a declaraţiilor fiscale ca metodă alternativă de declarare.

Izabella Molnar

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here