Cererile pentru frecventarea orei de Religie, depuse până în decembrie

357

Părinții elevilor trebuie să completeze o cerere dacă vor ca aceştia să studieze disciplina respectivă la clasă. Tot la fel se procedează şi dacă se doreşte schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie. În primul caz, cererile trebuie depuse, de regulă, până la sfârşitul anului.
Potrivit metodologiei aprobate prin ordin al Ministerului Educaţiei, „părinţii/tutorii legal instituiţi ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc să îşi exercite dreptul de a participa la ora de Religie îşi exprimă opţiunea în scris, într-o cerere adresată unităţii de învăţământ, în care precizează şi numele cultului solicitat. Schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Cererile menţionate se depun la secretariatul unităţii de învăţământ la care este înscris elevul şi se înregistrează în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR). În vederea prefigurării catedrelor, pentru elevii deja înscriși în unitatea de învățământ, cererile (…) se depun, de regulă, până la sfârșitul lunii decembrie, pentru anul școlar următor”. Pentru cei mai mici dintre elevi, părinţii bifează în cererea-tip de înscriere rubrica corespunzătoare – va frecventa sau nu ora, precizând cultul solicitat. În cazul în care elevul nu frecventează orele de Religie, situația școlară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină. De asemenea, în situaţia în care părinţii/tutorii legal instituiţi ai elevului minor, respectiv elevul major decid în cursul anului şcolar schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie, situaţia şcolară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie. Pentru elevii care nu solicită frecventarea orei de Religie sau cărora nu li s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această materie, unităţile de învăţământ stabilesc prin propriul regulament de organizare şi funcţionare activităţile pe care aceştia le pot desfăşura, spaţiile în care se desfăşoară activităţile, precum şi responsabilităţile privind asigurarea supravegherii şi siguranţei elevilor, în perioada în care ceilalţi elevi ai clasei participă la ora de Religie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here