Ceremonial militar-religios la Brătuia – CEREMONIAL MILITAR-RELIGIOS ÎN VALEA BRĂTUII

284

Comuna Dănești, localitate așezată în sud-vestul județului Gorj, are un bogat trecut istoric. Alcătuită din satele Bucureasa, Botorogi, Văcarea, Țîrculești, Brătuia, Merfulești, Trocani, Barza, Ungureni, Șasa, comuna Dănești respiră, de peste un secol, aerul tare al istoriei, prin paginile de glorie scrise în timpul Primului Război Mondial, în focul luptelor din toamna anului 1916. Mărturie a eroismului soldaților gorjeni, care nu și-au precupețit viața, știuți sau neștiuți, biruitori sau înfrânți, anonimi sau rămași în legendă, stau monumentele, troițele și crucile ridicate de urmași în cinstirea și pomenirea lor. Locuitorii comunei Dănești au dat sute de jertfe, numele acestora fiind încrustate în marmura sau piatra monumentelor și crucilor în fața cărora fiecare ar trebui să își plece cu smerenie fruntea. Pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri și comemorării a 102 ani de la ultimele bătălii duse pe teritoriul Județului Gorj în perioada 3 – 6 noiembrie 1916, în Valea Brătuii din satul Trocani, comuna Dănești, a avut loc duminică, 4 noiembrie 2018, un ceremonial militar-religios. Cu acest prilej s-a dezvelit și resfințit Monumentul Eroilor ridicat de săteni în perioada anilor 1929 – 1930 care devenise aproape ruină. Prin intervenția conducerii Filialei Gorj a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” la Primăria și Consiliul Local al Comunei Dănești, a insistenței unor consilieri patrioți s-a aprobat în ședința C.L. Dănești renovarea acestui monument, unicat în Gorj, care mai avea Însemnul Aducerii Aminte original. Prin eforturi comune, atât din partea Primăriei și a Consiliul Local al Comunei Dănești, cât și a unor săteni din comună s-a reușit salvarea acestui monument prin renovarea sa și amenajarea terenului pe care este amplasat. Monumentului din Valea Brătuii sătenii îi zic „Monumentul de la Izvorul Cișmea” pentru că de sub monument izvorăște o apă rece care ostoiește setea trecătorilor și a animalelor venite la pășunat. El este amplasat deasupra unui mare bazin cu apă potabilă, construit din beton armat de peste 500 metri pătrați din care apa se scurge pe două țevi într-un jgheab pentru adăpatul vitelor și de aici, printr-o conductă, este evacuată în ogașul pârăului Brătuia.Monumentul este de forma unui obelisc deasupra căruia un vultur de piatră cu o cruce în cioc veghează aici memoria pilduitoare a gorjenilor ce s-au jertfit în luptele de la Jiu, Mărăști, Mărășești și Oituz. Pe fațada obeliscului, sub vultur este montat Însemnul Aducerii Aminte original. Sub acesta este scris următorul mesaj: „În amintirea EROILOR din Brătuia căzuți vitejește pe câmpul de luptă pentru apărarea PATRIEI, întregirea neamului și slava Sfintei noastre Biserici”, iar deasupra, sub postamentul vulturului, pe fiecare fațetă sunt trecute numele luptelor cele mai grele la care au participat gorjenii în Războiul de Reîntregire 1916 – 1919, astfel: JIU, MĂRĂȘEȘTI, OITUZ ȘI MĂRĂȘTI. În spatele monumentului se află o mică construcție din piatră, care probabil a adăpostit o icoană, la care se închinau trecătorii când veneau să bea apă de la acest izvor, dar, în locul icoanei sunt trecute numele eroilor din Brătuia din Războiul de Independență și din Primul Război Mondial, ce reprezintă icoana de suflet a sătenilor din Brătuia. Duminică, 4 noiembrie 2018, în jurul orei 11, pe o vreme foarte frumoasă ca de început de toamnă, în Valea Brătuii s-au adunat peste trei sute de persoane, marea majoritate fiind săteni din comuna gorjeană Dănești. La ora 11:30 au sosit și oficialitățile județene în frunte cu domnul prefect Ciprian Adrian FLORESCU. A fost întâmpinat de primarul comunei, domnul Emilian Rusu și de comandantul Garnizoanei Târgu Jiu, domnul colonel Gheorghe Andronescu, apoi a primit raportul comandantului Gărzii de Onoare, a salutat Drapelul de Luptă, a trecut în revistă trupele din dispozitiv, a salutat Garda de Onoare și s-a alăturat oficialităților prezente la eveniment. Printre acestea s-a aflat domnul profesor Gheorghe Nichifor – vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, domnul deputat Dan Vîlceanu, președintele PNL Gorj, domnul Ion Stamatoiu – primarul Comunei Scoarța, consilieri județeni și locali, cadre militare active, în rezervă sau în retragere, dar și un sobor de cinci preoți. Moderatorul acestui ceremonial a fost domnul col. (r.) dr. ing. Walter LOGA – președintele Filialei Gorj a Asociației Cultul Eroilor „Regina Maria”. Deschiderea a fost făcută de către primarul comunei, domnul Emilian Rusu, care a prezentat un scurt istoric al luptelor care s-au dus pe aceste locuri în zilele de 3 – 6 noiembrie 1916, modul cum s-a construit monumentul în perioada anilor 1929 – 1930, festivitatea de dezvelire și sfințire din data de 20 iulie 1930, la care au participat și înalte oficialități de la București, inclusiv ministrul Culturii, Nichifor Crainic. La final ne-a informat despre munca depusă de autoritățile locale împreună cu sătenii pentru renovarea acestui monument ajuns aproape o ruină și îngropat de pământul ce alunecase din dealul la poalele căruia este amplasat. A mulțumit tuturor celor care și-au adus contribuția ca acest monument să arate așa frumos pentru slava și gloria eroilor din Brătuia. A fost dezvelit monumentul de către domnul prefect, domnul vicepreședinte al C.J. Gorj, Gheorghe Nichifor și domnul primar. Un sobor de 5 preoți ai comunei au sfințit noul monument și s-au rugat și pentru sufletele eroilor din acest sat. S-au rostit alocuțiuni evocatoare. Domnul prefect, Ciprian Florescu a adresat un mesaj foarte frumos în an centenar pe care-l redau în întregime: „Particip astăzi cu emoție la reabilitarea unui monument de importanță covârșitoare pentru această zonă. Pentru că astăzi, aici, stăm pe locul pe care s-a vărsat mult sânge pentru apărarea neamului și a gliei strămoșești. Un astfel de gest are, în primul rând, menirea de a arăta tuturor că nu ne-am uitat înaintașii. Are menirea de a ne trimite pe fiecare dintre noi cu gândul către cei care și-au jertfit viața pentru ca nouă să ne fie astăzi mai bine. Dar în aceeași măsură, un astfel de gest are menirea de a ne aduce pe toți unul lângă altul, acum, în an în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri, pentru a arăta tuturor popoarelor lumii că românii, la bine, dar mai ales la greu, au avut capacitatea să se unească, să se așeze umăr lângă umăr și să lupte pentru propria patrie. Vă felicit din suflet domnule primar, îi felicit și pe consilierii care au trudit alături de dumneavoastră și au muncit zi și poate noapte pentru ca acest monument să fie astăzi gata. Este o dovadă de patriotism pe care mi-aș dori s-o regăsim peste tot în țară. Gorjul, din acest punct de vedere, este un județ care a arătat că-și respectă înaintașii și istoria. Multe monumente au fost ridicate, multe au fost reabilitate, multe acțiuni au fost dedicate celor ce s-au jertfit pentru țară și popor. Astăzi, cu glasul plin de emoție, vă invit dragi gorjeni, vă rog dragi români cu tricolorul în suflet, cu privirea în sus, asemeni vulturului de pe monumentul din fața noastră și cu credința în Dumnezeu să ne gândim la cei ce-au fost și și-au dat viața pentru noi. Să-i respectăm, să ne unim și să privim cu încredere spre viitor. Să dea bunul Dumnezeu ca sărbătoarea națională și împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire să ne găsească mai buni, mai demni, mai mândri și mai cu multă încredere în viitor. Doamne Ajută.” Domnul profesor de istorie, Gheorghe Nichifor, președintele Filialei Gorj a Societății de Științe Istorice din România a adresat următorul mesaj: “Este impresionant că sunteți atât de mulți aici și atât de dispuși să trăiți o pagină de istorie. Gorjul a început programul său dedicat sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, încă de la 15 ianuarie 2018, de când, de numele căruia se leagă Ziua Românismului, mă refer la Mihai Eminescu, a continuat în Poiana lui Mihai, în Valea Jiului la Lainici, la Rasovița, la Podul Jiului și, iată, acuma la dumneavoastră. Această enumerare de lupte și localități, înseamnă pe harta județului nostru, tot atâtea pagini de istorie și de glorie nepieritoare. Armata Română a intrat în noaptea de 14/15 august 1916 prin toate trecătorile în Transilvania. Așa cum știți, luptele din această zonă, numite luptele de la Jiu, au constat în trei mari momente. Momentul primei ofensive (14/15 august 1916), cea de-a doua ofensivă (10 – 16 octombrie 1916) și retragerea ordonată, dar în luptă a trupelor române (01 – 06 noiembrie 1916), cu deosebire a gorjenilor și mehedințenilor către Craiova. În acest al treilea episod se situează ceea ce s-a întâmplat atunci, la început de noiembrie, aici. Întradevăr, văile acestea au fost zbuciumate de un război care nu ar mai fi de dorit. N-ar mai fi de dorit pentru că a fost RĂZBOI! Atunci a fost dorit pentru un ideal și anume înfăptuirea României Mari. Spuneau, cei care au vorbit aici despre faptul că Dăneștiul este loc de nenumărate monumente comemorative de război. Întradevăr, monumente, troițe și cruci care omagiază pe eroii care au căzut aici, sunt pretutindeni. Între ele și acest monument situat în acest loc binecuvântat de Dumnezeu, inaugurat la 20 iulie 1930, cum de altfel s-au ridicat pe întreg teritoriul județului Gorj. Spațiul Gorjului a fost repede populat de asemenea opere comemorative de război. Acestea au culminat la noi la Târgu Jiu în anul 1938, când s-a inaugurat „Calea Eroilor” recent omagiată. Deci, iată, între artiștii aproape anonimi care au realizat asemenea monumente s-a aflat de data aceasta, deloc anonim, și marele sculptor Constantin Brâncuși care s-a adresat, prin ansamblul său, EROILOR NEAMULUI. Spunea domnul prefect că au fost refăcute monumente, că au fost cinstite și resfințite anul acesta. Aș vrea să vă spun că Centenarul se întinde până la Trianon, adică până în iunie 1920. Avem timpul necesar și este acesta un apel din fața acestei reușite inițiative, ca până în iunie 1920 să refacem toate monumentele din întreg spațiul Gorjului pentru că mai sunt multe într-o situație mai puțin favorabilă. Dați-mi voie, ca în încheiere, în numele instituției pe care o reprezint să îi felicit pe cei care au ostenit aici, în frunte cu primarul, consilierii locali, locuitorii acestei comune, intelectualii, care, cu toții au pus mână de la mână și, nu în ultimul rând, ci în față de tot, Societatea Cultul Eroilor (inițial s-a numit Mormintele Eroilor) Regina Maria, care, iată, este tot timpul alături de noi. Și încă o vorbă acum la încheiere. Am spus-o în Pasul Vulcan, în Valea Jiului, la Lainici, la Sadu și la Rasovița. Toți cei care suntem prezenți aici și cei care află cumva de ceea ce s-a întâmplat astăzi aici, să nu uite atunci când trec pe lângă asemenea monumente, nu neapărat să verse o lacrimă (unii pot să plângă, alții plâng mai greu), ci să-și îndrepte un gând pios către cei care au trecut în eternitate luptând cu arma în mână ca țara aceasta să fie mare. Nu atât de mare pe cât ne-am dori noi, pentru că a existat și un tragic an 1940, dar încă MARE. Și să sperăm că va fi ca atunci la 1918 nu peste multă vreme. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe EROII noștri”. În cuvântul său, domnul col. (r.) dr. ing. Walter Loga a spus că așteptările sale privind prezența la acest eveniment au fost depășite de realitate și e tare bucuros să vadă atâta lume adunată la un loc la un eveniment cultural-istoric. Prezintă câteva dintre demersurile făcute de A.N.C.E. „Regina Maria” – Filiala Gorj, inclusiv de el personal care au fost începute în februarie 2015 și e mulțumit de finalizarea lor. „Abia azi, toți care s-au jertfit pentru pământul străbun al satului Brătuia își găsesc liniștea. Toți aceia, știuți și neștiuți, își găsesc liniștea prin slujba săvârșită de preacucernicii părinți. Pentru activitatea desfășurată de reabilitare a acestui monument, dar și a terenului pe care este amplasat, A.N.C.E. „Regina Maria” – Filiala Gorj răsplătește efortul depus de primarul Emilian Rusu, viceprimarul Marcel Bîzu și consilierul local Ilarie Calotă, prin acordarea a trei diplome de excelență cu următorul mesaj „Se acordă domnului … pentru activitatea desfășurată la realizarea Monumentului Eroilor Neamului din satul Brătuia. 4 noiembrie 2018”. După un program recitativ de poezie patriotică susținut de șapte eleve îmbrăcate în costume populare specifice zonei, de la Cercul „Cultul Eroilor” al Școlii Generale din Dănești, festivitatea s-a încheiat cu depunerea de coroane la monument, pentru slava și gloria eroilor din Brătuia. Printre cei care au depus coroane s-a numărat și A.N.C.E. „Regina Maria” – Filiala Gorj a cărei delegație prezentă la eveniment a fost alcătuită din: col. (r.) dr. ing. Walter Loga, ing. Dan Toropu, lt.col. (r.) Ghindă Ovidiu-Gabriel, lt.col. (r.) Gheorghe Bușe, col. (rtr.) Ion Bâltoc, jurist Constantin Retezeanu, dr. ec. Victorița Stolojanu, ec. Lavinia Ghindă, dir. Viorica Ionescu, ing. Vasile Ionescu, prof. Dorel Șorop, prof. Brînzan Nicoleta și Calotă Ilarie. Un pios omagiu și glorie eternă eroilor din Brătuia.
Lt. col. (r.) Gheorghe BUŞE, secretar executiv al A.N.C.E. „R.M.” Gorj

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here