Cercetările pentru diagnostic arheologic, desfășurate în lunile noiembrie-decembrie 2014, în perimetrul de construcție a variantelor de ocolire a municipiului Târgu Jiu (IiI)

341

În privința stratigrafiei avem următoarea situație: 1) între 0 și -0,20 m se găsește stratul vegetal; 2) între -0,20 m și – 0,40 / – 0,50 m se află stratul de cultură nisipos, de culoare cenușie, amestecat cu materiale arheologice (fragmente ceramice, pigmenți de chirpici ars și cărbune); 3) între -0,40 / -0,50 m și – 0,65 m strat teril, nisipos de culoare cafenie.
Ca și în cazul precedent, situl nr. 2 este inedit pe harta descoperirilor arheologice din municipiul Târgu Jiu. Acesta se află pe un mic grind din lunca Văii Amaradia Mică, distrus parțial de construcții recente (stație de asfalt și balastieră), Stratul de cultură și cele două complexe arheologice descoperite (gropi de stâlpi), indică faptul că avem de-a face cu o așezare de scurtă durată.
În ceea ce privește încadrarea sa cronologică, în ciuda faptului că fragmentele ceramice recuperate prin diagnosticul arheologic sunt atipice, după degresant și modul de tratare a suprafețelor, această așezare poate fi atribuită epocii bronzului.
Situl nr.3, Iezureni, municipiul Târgu Jiu. Este descoperit în data de 14 noiembrie 2014 în 3 secțiuni: S/68 (km 12 + 900), S/69 (km 12 + 950) și S/70 (km 12 + 970), – varianta Est, fiind alcătuit din 2 complexe arheologice (Cx 15 și 16).
p14 (2)Stratigrafic situația se prezintă astfel:1) între 0 m și – 0,25/ – 0,35 m se află stratul vegetal; 2) între – 0,25/ – 0,35 m și – 0,55/ – 0,65 m se află stratul de cultură cu pământ nisipos de culoare cenușie, amestecat cu materiale arheologice (fragmente ceramice, pigmenți de chirpici ars și cărbune); 3) între – 0,55/- 0,65 m și – 0,80 m lut galben steril.
Rezultat al cercetărilor de diagnostic intruziv și această descoperire arheologică este inedită Situl este amplasat în zona de nord a unei terase înalte și plane de la baza dealului Podurile Mici, în apropierea pârâului Iazul, afluent al Jiului, ce curge pe direcția Nord-Est – Sud-Vest, astăzi având cursul regularizat. Complexele arheologice descoperite (gropi de stâlpi) și prezența stratului de cultură, indică faptul că avem de-a face cu o așezare.
În ceea ce privește datarea sitului, ca și în cazul precedent, predomină ceramica atipică, dar după factură, pastă, degresant și modul de tratare a suprafețelor, locuirea din zonă poate fi atribuită Epocii bronzului.
Situl nr. 4, Iezureni, municipiul Târgu Jiu. A fost descoperit în 15 noiembrie 2014 în 3 secțiuni: S/78 (km 13 + 500), , S/79 (km 13 + 575), unde a apărut Complexul arheologic cu nr. 17 ambele, de-a alungul variantei de Est, , precum și secțiunea S/81 (km 0 + 125) deviere spre DJ 665, ce pornește din varianta principală. Toate aceste secțiuni alcătuiesc 3 complexe arheologice.
Din punct de vedere stratigrafic situația se prezintă astfel: 1) între 0 m și – 0, 25 este stratul vegetal cu fragmente ceramice antrenate de arăturile agricole adânci; 2) între -0,25 m și – 0,35 m se află stratul de cultură arheologică, cu pământ nisipos de culoare cenușie, ce conține fragmente ceramice, pigmenți de cărbune și cirpici ars; 3) între – 0,35 m și – 0,60 m se găsește stratul steril de lut galben, în care se conturează complexele arheologice.
p14Și acest sit este inedit, fiind descoperit ca urmare a diagnosticului arheologic intruziv. Situl arheologic este amplasat pe prima terasă a Jiului, la capătul său vestic, fiind mărginit spre nord de pârâul Iazul, afluent al Jiului. Existența unui strat de cultură și tipologia complexelor arheologice descoperite (o locuință), indică faptul că avem de-a face cu două locuiri de scurtă durată, care se suprapun, la o distanță de mai multe secole. Materialul ceramic descoperit permite o încadrare a celui mai vechi orizont de locuire, în Epoca bronzului, iar a celui mai recent în Evul Mediu timpuriu (sec. XI – XIII).
Situl nr.5, Iezureni, municipiul Târgu Jiu. A ieșit la iveală în data de 17 noiembrie 2014 în 4 secțiuni : S/85 ( la km 13+850), S/87 (km 13 + 900) –formează Complexul arheologic nr, 18, S/90 (km 13 + 980), formează complexul arheologic nr. 19 – varianta de Est și S/86 (km 0 + 400) -varianta DJ 665. Toate aceste secțiuni alcătuiesc două complexe arheologice .
Stratigrafic situația se prezintă astfel: 1) între 0 m și – 0,20 m stratul vegetal, deranjat de arăturile agricole; 2) între – 0,20 m și – 0,45 m stratul de cultură, pământ afânat de culoare brun închis, amestecat cu materiale arheologice (fragmente ceramice, pigmenți de chirpici ars și cărbune); 3) între – 0, 45 m și – 0,60 m strat steril, de lut galben, în care se conturează complexele arheologice.
Și aceasta este o descoperire arheologică inedită, apărută în urma investigațiilor de diagnostic intruziv. Situl este amplasat pe prima terasă a Jiului, la capătul său vestic, de o parte și de alta a pârâului Iazul, al cărui curs a fost regularizat. Existența unui strat de cultură și tipologia complexelor arheologice descoperite (2 locuințe), indică faptul că avem de-a face cu o așezare.
Din punct de vedere al datării, materialul ceramic descoperit, majoritatea atipic, permite doar o încadrare cronologică aproximativă, în Evul Mediu clasic, (secolele XIII – XV).
Situl nr.6 , Romanești, municipiul Târgu Jiu. A fost descoperit în zilele de 21 și 22 noiembrie 2014, în 7 secțiuni de diagnostic arheologic intruziv, varianta de Est: S/143 (în dreptul km 1 + 200); S/144 ( km 1 + 150); S/145 (la km 1 + 100); S/146 (la km 1 +050); S/149 (la km 0 +800); S/150 (la km 0 + 750) și S/151 (la 0 + 708). Toate aceste secțiuni alcătuiesc 3 complexe arheologice inedite.
Stratigrafia generală a sitului se prezintă astfel: 1) între 0 m și – 0,30 m strat vegetal deranjat de lucrările agricole; 2) între – 0,30 m și – 0,60 m nivel aluvionar,cenușiu-gălbui, lutos, cu pietricele, steril din punct de vedere arheologic; 3) între – 0,60 m și – 0,85 m stratul de cultură, nisipos, cenușiu închis, amestecat cu materiale arheologice (fragmente ceramice, pigmenți de chirpici ars și cărbune); 4) între – 0,85 m și – 1,00 m strat steril de lut brun-gălbui.
p14 (1)Situl este amplasat la capătul de vest al primei terase a văii Amaradiei Mici, de o parte și de alta a pârâului Gornac, afluent al acesteia. Existența unui strat de cultură și tipoșogia complexelor arheologice descoperite (două gropi menajere și o locuință), indică faptul că avem de-a face cu o așezare. Materialul ceramic descoperit, majoritatea atipic, permite doar o încadrare cronologică aproximativă , epoca dacică Laténe (sec II – I a. Chr.).
În cadrul aceloraşi investigații arheologice, de-a lungul celor două variante de Est și de Vest s-au mai făcut și alte descoperiri arheologice. Astfel la km 0 + 800 de pe DJ 665, în sondajul S/93 a fost descoperit și cercetat integral restul unui cuptor de ars cărămidă. Complexul notat cu Cx 20, a fost suprins parțial în jumătatea nordică a secțiunii. Pentru cercetarea sa integrală s-a realizat o casetare a întregii zone. Cuptorul avea dimensiunile de cca,3,10 x 2,30 m și se contura sub forma unei amprente de cărbune cu pământ ars, mai estompată spre nord-vest și bucăți de cărămidă spartă (cu o lățime de 0,10 m și o grosime de 0,02 m). Datorită adâncimii reduse, complexul a fost răvășit aproape în totalitate de lucrările agricole (arături), fiind întins spre est. În lipsa unor obiecte de inventar arheologic care să ofere indicii cronologice mai strânse, considerăm, pe baza cărămizilor înguste, că acest complex datează din faza Evului mediu târziu sau la începutul epocii moderne.
La km 0 + 550 (varianta Est), în sondajul S/153, între – 0,60 m și – 0,80 m adâncime, în jumătatea sudică a secțiunii, au fost descoperite câteva fragmente ceramice ce datează din Epoca bronzului. Menționăm că acest sondaj a fost realizat la limita sudică de expropriere, într-o zonă cu o ușoară înălțare a solului. Stratul cu materiale arheologice indică prezența unei așezări care se întinde dincolo de limita sudică a zonei afectate de proiectul de construcție.
La km 1 + 300 (varianta Est), în sondajul S/142, în stratul vegetal au fost descoperite câteva fragmente ceramice atipice. Acestea sunt în număr redus și foarte fragmentate, motiv pentru care par a fi rulate de arăturile agricole din așezarea de la Km 1 + 200 (situl nr. 6). (Va urma)
Dr. Marinoiu Vasile, dr. Sana Daniel, drd. Petcu Radu, drd. Colțeanu Petre

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here