Centrul de Calcul Târgu-Jiu, la 35 de ani de la înfiinţare (II)

251

centru de calcul (1)Cea mai importantă instituţie de calcul din judeţul Gorj aniversează în aceaastă lună 35 de ani de la înfiinţare. Conducerea actuală a Centrului de Calcul Târgu-Jiu va marca aşa cum se cuvine evenimentul. Până atunci însă, reaminteşte evenimentele importante parcurse de societate, de la înfiinţare şi până în prezent. Centrul de Calcul Târgu-Jiu este condus din postura de director general de către Bebe Viorel Ionică.

Privatizarea S.S.I şi reluarea denumirii de Centrul de Calcul

Urmărind cu atenţie toate demersurile făcute la nivel naţional şi ramura informatică pentru privatizare, consiliul de administraţie, prin domnii Diaconescu Mihai şi Ionică Bebe Viorel, face repetate intervenţii pentru privatizarea societăţii, intuindu-se că numai astfel se pot descătuşa energiile specialiştilor şi se poate forma o conducere motivată şi eficientă. După foarte multe insistente, se aprobă scoaterea la privatizare a societăţii, printre primele 5 din reţeaua centrelor de informatică din ţară. Licitaţia pentru privatizare are loc în data de 20 mai 1999 şi este adjudecată de Asociaţia Salariaţilor din Centrul de Calcul, constituită special pentru a participa la această licitaţie şi a obţine facilităţile de plată oferite de lege. După privatizare, în prima Adunare Generala a noilor acţionari, se aprobă ca societatea să îşi reia numele de Centrul de Calcul Târgu-Jiu şi se alege în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi director general domnul Ionică Bebe Viorel. Noua conducere, avându-l pe domnul Ionică Bebe Viorel ca director general al societăţii, bun profesionist, manager dinamic, se orientează rapid şi eficient spre cerinţele pieţii, înregistrându-se o dezvoltare dinamică a activităţilor. Se elaborează un sistem informatic integrat pentru primării care este folosit în peste 25 de comune şi oraşe ale judeţului şi în alte judeţe. Se diversifică activitatea de cursuri: societatea devine centru acreditat de instruire în reţeaua naţionala a Centrului de pregătire în Informatică Bucureşti, centru de instruire ECDL pentru permisul european de conducere al calculatorului şi centru de instruire acreditat de Ministerul muncii. Se organizează cursuri pentru şomeri în colaborare cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca, Agenţia pentru Zonele Miniere, şi din Fonduri Phare Ricop. În 1999 încep lucrările de creare a unor baze de date pentru export, fiind prima unitate din judeţ care realizează în judeţ export din servicii informatice. Pentru această activitate apreciată de firma beneficiară se creează un colectiv 20-25 de operatori cu mare viteza de introducere date. Prin grija directorului general, se creează şi un colectiv de proiectare cu 10 tineri absolvenţi care devin profesionişti în proiectarea şi utilizarea sistemelor informatice şi lectori pentru cursurile organizate de societate. Începând cu anul 2000 are loc şi o amplă acţiune de datare cu echipamente de calcul de ultimă generaţie, licenţe soft, echipamente de instruire. Se extind şi se modernizează toate spaţiile societăţii, creându-se săli de clasă, laboratoare şi birouri dotate cu mobilier şi echipamente care aduc condiţii de instruire şi de lucru optime.

Conducătorii unităţii de la înfiinţare şi până în prezent

Înfiinţarea Oficiului Teritorial de Calcul Târgu-Jiu, în subordinea Centrului de Calcul Craiova, are loc în toamna anului 1976, primul şef de oficiu fiind domnul ing. Ilie Ştefan, promovat în 1977 ca director la Întreprinderea de Cauciuc (după 1990 cunoscută ca SC Artego SA). Din ianuarie 1977 conducerea Oficiului este asigurata de domnul ing. Diaconescu Mihai, care devine şi directorul Centrului Teritorial de Calcul Târgu-Jiu înfiinţat în 1981 prin transformarea Oficiului. Din 1990, odată cu transformarea în societate comercială, este numit director al S.S.I Târgu-Jiu pana în 1999 luna mai, când se privatizează societatea şi revine la denumirea de Centrul de Calcul. Începând cu anul 1995, director tehnic este numit domnul Ionică Bebe Viorel. Odată cu privatizarea societăţii, domnul ing. Ionică Bebe Viorel devine directorul general al societăţii, preşedinte al Consiliului de administraţie, administrator unic şi acţionar majoritar.

Conducea dinamică – cheia succesului firmei

Mediul economic de după 1990, cu profundele transformări la nivelul ţării spre economia de piaţă aduse de o tranziţie insuficient gândită, impune noul profil de manager care să tragă după sine însăşi mediul în care lucrează: dinamic, profesionist, carismatic, cunoscător al relaţiilor din piaţa serviciilor, stăpân pe noul tip de relaţie cu sindicatele şi salariaţii. Acestui profil i se încadrează şi actualul director general al Centrului de Calcul, domnul Ionică Bebe Viorel.

A.T

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here