Centrele Locale ale APIA de la Motru şi Târgu-Jiu recrutează şefi de birou

391

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul APIA: şef birou – CL Câmpulung (Argeş), CL Vultureni şi Bacău 1 (Bacău), CL Tinca (Bihor), CL Săveni (Botoşani), CL Făurei şi Cireşu (Brăila), CL Pogoanele (Buzău), CL Moreni (Dâmboviţa), CL Calafat (Dolj), CL Târgu-Bujor (Galaţi), CL Motru şi Târgu-Jiu (Gorj), CL Gheorghieni şi Cristuru Secuiesc (Harghita), CL Brad (Hunedoara), CL Ocna Şugatag (Maramureş), Biroul inspecţii, supracontrol (Mehedinţi).
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice de la centrele locale Motru şi Târgu-Jiu din cadrul APIA Gorj sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de master sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 2 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 5 septembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP din Bucureşti, tot acolo unde se vor derula şi probele de concurs, până la finele acestei săptămâni şi trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care arată vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here