Ceas aniversar! – Centrul de Calcul Târgu-Jiu, la 45 de ani de activitate

1406

O parte dintre foștii salariați dar și foști și actuali directori ai Centrului de Calcul Târgu-Jiu și-au dat întâlnire, joi după-amiaza, în fața instituției. Întâlnirea este una aniversară, deoarece, în acest an s-a aniversat patru decenii și jumătate de la înființarea în municipiu al Centrului Teritorial de Calcul Târgu-Jiu. Foștii colegi au depanat împreună amintiri și au vizitat fostul lor loc de muncă dar și sediul secundar al Centrul de Calcul Târgu-Jiu, situat pe Bld. Ecaterina Teodoroiu, finalizat anul trecut.

În jur de 50 de foști angajați au participat la acest eveniment, care le-a provocat mare bucurie. Directorul general al Centrului de Calcul Târgu-Jiu, Bebe Viorel Ionică, le-a spus celor prezenți că societatea a rămas una etalon în Gorj și nu numai, că deține în jur de o sută de salariați și că cifra de afaceri crește constant, asta deoarece cartea de vizită a societății este dată de seriozitatea și vechimea firmei.
,,Le transmit, cu această ocazie, tuturor celor care au lucrat în și pentru Centrul de Calcul, sănătate, la mulți ani și multe bucurii. Am reușit să menținem și să diversificam activitatea Centrului de Calcul și să întinerim permanent echipa și chiar conducerea societății. Transmitem gânduri bune colaboratorilor noștrii și tuturor celor care au înțeles că este un lucru deosebit faptul că această societate, Centrul de Calcul Targu-Jiu, s-a reinventat permanent și a lucrat și lucrează în beneficiul gorjenilor”, a declarat directorul general Bebe Viorel Ionică.
A.Stoica

Începând cu anul 1972, primii specialişti în cea mai nouă ramură a ştiinţei şi tehnicii, informatica, sunt prezenţi şi în zona Olteniei, unde se înfiinţează Centrul Teritorial de Calcul Electronic Craiova. Centrul, subordonat Institutului Central de Conducere şi Informatică Bucureşti, are ca obiectiv principal să introducă în economia zonei cunoaşterea şi utilizarea procedurilor de prelucrare automată a datelor cu calculatorul. Prin CTCE Craiova încep să se facă şi la marile întreprinderi din Gorj primele prezentări de programe pentru evidenţa informatizată. Sunt trimişi de la Craiova, în Gorj, ca „misionari” ai informaticii câţiva specialişti, proaspeţi absolvenţi ai Facultăţilor de Matematica Mecanică, specializarea Maşini de Calcul, printre care domnul Băluţeanu Ion, un mare pasionat, un profesionist al implementărilor aplicaţiilor de evidenţă pe calculator (astăzi, în 2011, după decenii de informatică aplicată pe teren, în întreprinderi, instituţii, administraţia locală şi firme, domnul Băluţeanu Ion se mândreşte că a contribuit esenţial la punerea în funcţiune a peste 100 de aplicaţii şi a instruit în folosirea lor peste 500 de persoane). În perioada 1972-1975, prin eforturi mari, se pun în funcţiune primele aplicaţii la Combinatul de Lianţi şi Azbociment Târgu-Jiu, Uzina Mecanica Sadu, ITUC Rovinari, mari unităţi, reprezentative pentru judeţ în acele timpuri.
Începând din luna februarie 1976, a luat fiinţă Oficiul Teritorial de Calcul Electronic Târgu-Jiu, în subordinea Centrului Teritorial de Calcul Craiova; primul şef de Oficiu numit a fost domnul ing. Ştefan Ilie, care ulterior (1 ianuarie 1977) este numit director la Întreprinderea de Cauciuc (azi Artego). Prin ordinul ICI Bucureşti, începând cu 18 mai 1977, Diaconescu Mihai preia funcţia de şef Oficiu. Oficiul, având ca principal obiectiv al activităţii sale introducerea informaticii în economia judeţului Gorj, implementează şi trece în exploatare aplicaţii informatice în peste 20 de unităţi economice. Personalul oficiului îşi realizează prelucrările de date pe calculatoarele din Bucureşti, Craiova, Slatina, Drobeta Turnu Severin, transportând cartelele cu datele beneficiarilor cu geamantanul. Azi, la astfel de relatări, se poate zâmbi pentru că un geamantan de cartele încape lejer pe un suport CD de buzunar. În 1977 are loc primul curs de instruire organizat la Oficiul pentru operatori maşini de perfo-verificat. Cursanţii erau de la principalele unităţi economice din judeţ.
Prin Decizia nr. 372/ 30.12.1980, Comitetul Executiv al Consiliului Popular al judeţului Gorj, i se atribuie tinerei instituţii clădirea nr. 17 din strada Tudor Vladimirescu, unde se amenajează o sală de calculatoare şi se aduc primele calculatoare mari în judeţ.
Pentru arhivarea datelor se amenajează o magnetoteca de 35 mp cu peste 3000 de role magnetice: astăzi, informaţia de pe aceste benzi se poate arhiva pe 30 CD care pot încăpea într-un plic de dimensiuni medii. În anul 1982, ca urmare a dezvoltării mediului informatic în ţară, a creşterii importanţei Oficiului în zonă şi a formării unui colectiv de specialişti de autentică competenţă profesională, precum şi a creşterii solicitărilor de lucrări din partea unităţilor economice, Oficiul se transformă în Centrul Teritorial de Calcul Electronic (C.T.C.E. Târgu-Jiu) prin ordinul Consiliului organizării 171/28.04.1982 şi ordinul nr. 90/18.06.1982 al Institutului de Conducere şi Informatică, semnat de prof. Mihai Draganescu, director general al institutului. Centrul nou înfiinţat are structură de conducere şi funcţională proprie şi beneficiază de alocarea directa a fondurilor de investiţii.
În perioada 1985-1989, la intervenţiile energice ale Administraţiei locale şi ale conducerii Centrului, se alocă fonduri de la bugetul de stat şi se realizează extinderea spaţiilor tehnologice, fiind construită o sală de 300 mp pentru calculatoare – una din cele mai moderne din ţară la acea dată, precum şi un corp de clădire pentru activităţile de proiectare sisteme informatice. La finele anului 1989 mai erau de terminat o serie de lucrări de finisare, termoizolare şi încălzire, dar condiţiile socio-politice şi economice impun închiderea lucrărilor în acest stadiu. De la înfiinţare şi până în prezent, colectivul Centrului Teritorial de Calcul a înregistrat o serie de realizări notabile, cum sunt: introducerea sistemelor informatice în peste 100 unităţi economice din judeţ; formarea de cadre de specialişti şi acordarea de asistenţă tehnică pentru unităţile economice şi ale administraţiei de stat; realizarea, în premieră pe ţară, a unui sistem de teletransmisie prin care s-a legat Centrul de Calcul Târgu-Jiu cu I.E. Rovinari şi care furniza în direct în teletransmisie Consiliului Judeţean situaţia funcţionării blocurilor energetice.
Statistic, activitatea de informatica în 1985, în Gorj, se prezenta astfel: un Centru teritorial de Calcul, 16 oficii şi 12 staţii de calcul în unităţile economice din judeţ, 80 analişti programatori, 11 ingineri de sistem, peste 400 de operatori calculatoare şi culegere date, un calculator de putere medie mare (Felix 512), 3 minicalculatoare, 5 microcalculatoare şi 80 maşini de pregătire a datelor pe cartele.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1365/29.12.1990 C.T.E.E. Târgu-Jiu devine societate comercială cu denumirea de Societate Servicii Informatice Târgu-Jiu S.A., având ca obiect de activitate:
•proiectare, implementarea, consultanţa şi exploatarea sistemelor informatice;
•pregătirea de specialişti în informatică;
•diverse alte activităţi de servicii informatice (livrări, închirieri de echipamente, piese şi materiale consumabile în informatică etc.)
Se constituie, conform legii organizării societăţilor comerciale, noile structuri de conducere: Adunarea generală a salariaţilor, Consiliul Împuterniciţilor, Consiliul de Administraţie.
În 1990 se fac primele dotări ale tinerei societăţi comerciale cu calculatoare de ultimă generaţie la acel timp: calculatoare personale cu memorii pe disc de 40 MB şi o mini imprimantă.
Apariţia calculatoarelor personale – compatibile I.B.M. P.C. – aduce informatica în interiorul unităţilor economice, fenomen ce conduce la reducerea treptată a unor cereri de servicii de informatică (în special pe domeniul exploatării) dar şi crearea altor oportunităţi. Un domeniu important a devenit executarea de lucrări pentru administraţia publică centrală şi locală pentru crearea şi exploatarea primelor baze de date de mari dimensiuni pentru evidenţa populaţiei, marea privatizare, alegeri locale şi parlamentare-prezidenţiale, distribuirea cupoanelor agricole. Colectivul de specialişti a dovedit maturitate şi profesionalism în toate aceste lucrări. Începând cu anul 1998, în sediul Centrului, se înfiinţează primul Club Internet din judeţ, unde sunt stimulaţi tinerii să se instruiască pentru acest domeniu deosebit de important.
Unitatea este una de prestigiu a municipiului şi, aşa cum s-a subliniat mai sus, ea a jucat un mare rol în introducerea informaticii în unităţile economice, în formarea de specialişti pentru această activitate. Merită să fie menţionat în acest context faptul că atât în înfiinţarea precum şi în organizarea şi desfăşurarea activităţii Centrului de Calcul, un rol hotărâtor l-a avut inginerul Mihai Diaconescu – om modest si animat de dorinţa de a dezvolta un colectiv de profesionişti în informatică şi a dezvolta utilizarea informaticii în economia judeţului, care a deţinut funcţia de şef de oficiu, iar din 1982 cea de director al Centrului de Calcul, respectiv al Societăţii Servicii Informatice Târgu-Jiu SA până la privatizarea societăţii în luna mai 1999.
Începând cu anul 1990, C.T.C.E. a suferit o serie de transformări în strânsă legătură cu cerinţele economiei de piaţă. Numărul de specialişti se reduce drastic, de la 120 în 1989 la 20 în 1999, dar paradoxal aceşti specialişti sunt căutaţi, integraţi şi apreciaţi în noile structuri ale economiei ce se dezvoltă în această perioadă (bănci comerciale, administraţie, firme particulare).
Activitatea de instruire prin cursuri de formare şi perfecţionare în informatică începută încă din anul 1977, când se organizează primele instruiri pentru operatori, înregistrează o puternică dezvoltare a activităţii de instruire în perioada 1994-1999, odată cu pătrunderea calculatoarelor personale în economie, când se organizează serii lunare cu peste 500 de absolvenţi pe an.
De la înfiinţare şi până acum, sunt peste 6000 de absolvenţi în cele 160 de serii. Ingineri, medici, profesori, militari, specialişti cu studii medii, mulţi şomeri au beneficiat de obţinerea calificărilor în domeniul informaticii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here